X

สว.67 : กกต.ประกาศแล้ว รายชื่อ ผู้ได้รับเลือก ระดับอำเภอ

กรุงเทพฯ – คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเลือก สว. ระดับอำเภออย่างเป็นทางการ ปิดประกาศ ณ ที่ว่าการอําเภอ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์-แอปพลิเคชันสมาร์ทโหวต

วันที่ 10 มิถุนายน 25 67 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับอําเภอ ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.)

ตามที่ คณะกรรมการและผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอ ได้ดําเนินการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอําเภอ เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2567 นั้น

ผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอ จะจัดทําประกาศผลการนับคะแนน โดยให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 ลําดับแรกของแต่ละกลุ่ม เป็นผู้ได้รับเลือกระดับอําเภอสําหรับกลุ่มนั้นเพื่อไปดําเนินการเลือกในระดับจังหวัดต่อไป

และดําเนินการประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับอําเภอ จํานวน 2 ชุด โดยส่งให้ผู้อํานวยการการเลือกระดับจังหวัด ปิดประกาศ ณ ที่ว่าการอําเภอ และเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ซึ่งจะเผยแพร่ในแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวต (Smart Vote) และทางเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง) ก่อนวันเลือกระดับจังหวัดไม่น้อยกว่า 3 วัน

ผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอ หรือผู้ที่ผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอมอบหมาย จัดทําเอกสารหรือข้อมูลแนะนําตัวของแต่ละกลุ่มที่อยู่ ภายในเขตอําเภอของตนจากระบบบริหารจัดการการเลือก พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ได้รับเลือกระดับอําเภอมารับเอกสาร เพื่อให้ผู้ได้รับเลือกระดับอําเภอนํามาในวันเลือกระดับจังหวัด

สำหรับประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับอําเภอ ได้ทาง

เว็บไซต์สํานักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง https://senator.ect.go.th/

แอปพลิเคชันสมาร์ทโหวต (Smart Vote)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทุกจังหวัด
หรือสายด่วน 1444

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"