X

เลือก สว.67 : ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ระเบียบ กกต. ว่าด้วยบัตรลงคะแนนเลือก สว.

กรุงเทพฯ – กกต.เชิญชวนประชาชน ศึกษาระเบียบ คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2567 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และจะมีผลใช้บังคับ ในวันพรุ่งนี้

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เชิญชวนประชาชนที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียด ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 ที่ผ่านการพิจารณาของ กกต. ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันนี้แล้ว และระเบียบดังกล่าว จะมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ได้ทางเว็บไซต์ของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th

สาระสำคัญของระเบียบดังกล่าว เป็นการยกเลิกและการแก้ไขระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกสมาชิกสุฒิสภา พ.ศ.2567 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบัตรลงคะแนน ลักษณะบัตรดีบัตรเสีย การวินิจฉัยบัตรลงคะแนน และตัวและภาพตัวอย่างบัตรลงคะแนน อาทิ บัตรลงคะแนนที่ให้ถือเป็นบัตรเสียทั้งฉบับและไม่ให้นับเป็นคะแนน ได้แก่

1.บัตรปลอม

2.บัตรที่มีการทำเครื่องหมายเพื่อเป็นที่สังเกตหรือเขียนข้อความใดๆ ลงในบัตรลงคะแนนนอกจากหมายเลขผู้สมัคร เว้นแต่ เป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ดำเนินการ เกี่ยวกับการเลือก

3.บัตรที่มิได้ทำเครื่องหมายลงคะแนน

4.บัตรที่มิอาจทราบได้ว่าลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด

5.บัตรที่ลงคะแนนให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิได้รับเลือก

6.บัตรที่เขียนหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเกินจำนวนที่กำหนด

7.บัตรที่ลงคะแนนให้บุคคลใดเกินหนึ่งคะแนน

8.บัตรที่มิใช่บัตรซึ่งกรรมการประจำสถานที่เลือกมอบให้

และบัตรลงคะแนนที่จะนับเป็นคะแนนจะต้องเขียนด้วยหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเป็นเลขอารบิกเท่านั้น และยังกำหนดลักษณะของ ‘บัตรดีบางส่วน’ ซึ่งสามารถนับเป็นคะแนนได้ คือ บัตรลงคะแนนที่ไม่ได้เขียนหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ในช่องเขียนหมายเลข ประจำตัวผู้สมัคร โดยให้นับคะแนนในช่องเขียนหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ที่สามารถนับคะแนนได้

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"