X

เลือก สว.67 : คืนนี้ 4 ทุ่ม เปิดเช็กรายชื่อผู้สมัคร สว.ได้ทั่วไทย

กรุงเทพฯ – กกต.เปิดให้ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร สว.ทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่ 4 ทุ่ม คืนวันที่ 25 พ.ค. ทางเว็บไซต์ สำนักงาน กกต. และแอปพลิเคชัน Smart Vote  ขณะที่ผู้สมัคร สามารถเขียนใบประวัติ เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ได้ และติดประกาศแนะนำตัวออกสื่อสาธารณะ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ภายหลังปิดรับสมัคร ผู้ลงสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ทั่วประเทศ วานนี้ (24 พ.ค.) แล้ว  ขั้นตอนต่อไป เมื่อผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอ ได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะเผยแพร่บัญชีรายชื่อผู้สมัครเบื้องต้น ของทุกกลุ่มอาชีพและทุกอำเภอ ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กกต. www.ect.go.th และแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวต (Smart Vote)

ซึ่งประชาชนจะสามารถเปิดดูรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็น สว.จากช่องทางดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค.2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ภายใน 5 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับสมัคร ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอ จะตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร การถูกจำกัดสิทธิ และการสมัครเลือกเพียงกลุ่มเดียวและอำเภอเดียว ให้เสร็จสิ้น หากตรวจสอบแล้วเห็นว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครทุกกลุ่ม ที่มีผู้สมัครในเขตอำเภอ โดยแยกเป็นรายกลุ่มให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป และประกาศไว้ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ สถานที่เลือก และจัดทำข้อมูลเผยแพร่ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

จากนั้น สำนักงาน กกต.จะดำเนินการเผยแพร่บัญชีรายชื่อผู้สมัคร ที่ผ่านการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

เขียนแนะนำตัว ได้เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 และติดประกาศออกสื่อได้
สำหรับการแนะนำตัวของผู้สมัคร สว.นั้น ศาลปกครองกลาง มีคำพิพากษาเพิกถอนระเบียบ กกต.ว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) 2567 ข้อ 7,8 และ11 (2) ว่าเป็นการออกระเบียบไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามที่มีผู้ยื่นฟ้อง กกต. เนื่องจากเห็นว่า ระเบียบดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญ ทำให้ขาดการมีส่วนร่วมประชาชนตามสิทธิที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้

ส่งผลให้ผู้สมัคร สว.สามารถเขียนใบประวัติแนะนำตัว เกิน 2 หน้ากระดาษ เอ 4 ได้ สามารถติดประกาศแนะนำตัวออกสื่อสาธารณะให้ประชาชนรู้จักได้ โดยไม่ฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย หรือต้องขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

*** แต่ยังห้ามผู้สมัครทุกคน แนะนำตัวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ และห้ามให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ระบุว่า อะไรที่ศาลตัดสิน แล้วเป็นประโยชน์ต่อประชาชน สำนักงาน กกต.ก็จะดำเนินไปตามนั้น ถ้าเป็นเรื่องการให้สิทธิประชาชนมากขึ้น ส่วนจะยื่นอุทธรณ์หรือไม่ เป็นเรื่องของ กกต. แต่โดยหลักการ ถ้าเป็นประโยชน์กับส่วนรวม และประเทศชาติสามารถเดินต่อไปได้ ก็ถือว่าเป็นไปตามโรดแมป และไม่กระทบต่อกระบวนการทำงานของ กกต.

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"