X

น่าน – วันดินโลก กฟผ. จำลอง ‘โคก หนอง นา โมเดล’ มาไว้ใจกลางเมืองน่าน

กระทรวงพลังงาน จ.น่าน และ กฟผ. ร่วมจัดงาน ‘วันดินโลก’ วันที่ 2-4 ธันวาคมนี้ พบการจำลอง‘โคก หนอง นา โมเดล’ สลัดบาร์ยาวที่สุด เมนูเด็ดจาก Master Chef พิเศษสุด! นั่งรถรางไฟฟ้าเที่ยวชมความงามของวัดวาอารามในเมืองน่าน พร้อมมินิคอนเสิร์ต ตลอด 3 วัน ณ ข่วงเมืองน่าน

กระทรวงพลังงาน จังหวัดน่าน และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมจัดงานวันดินโลก ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2566 ภายใต้แนวคิด ‘ดินดี น้ำสมบูรณ์เกื้อกูลชีวิต’ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และในหลวงรัชกาลที่ 10 เชิดชูพระอัจฉริยภาพ ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดิน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงเผยแพร่ การดำเนินงานสร้างความมั่นคงด้านน้ำ อาหาร และพลังงานตามเป้าหมายความยั่งยืนโลก (SDG Goal)

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประเสริฐ  สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงาน ร่วมกับ
นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ผู้ก่อตั้งมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และนายกสมาคมดินโลก  และ ดร.จิราพร ศิริคำ รักษาการผู้ว่าการ กฟผ. ณ ข่วงเมืองน่าน จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2566

ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน ระบุว่า กระทรวงพลังงานมุ่งเน้นการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรมาเป็นหลักคิดในการพัฒนา ก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชนในท้องถิ่น โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมมุ่งสนองพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามพระปฐมบรมราชโองการที่จะ “สืบสาน รักษา และต่อยอด” พระราชกรณียกิจของพระบรมราชชนก เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความอยู่ดีมีสุขของประชาชนโดยรวม

ด้านนายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เสริมว่า จังหวัดน่าน ร่วมมือกับกระทรวงพลังงาน และ กฟผ. ดำเนินงานด้านสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม มากว่า 30 ปี ตั้งแต่ ปี 2537 เสริมสร้างความเป็นอยู่ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน  สำหรับงานวันดินโลกนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญ ที่แสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จของความร่วมมือกับเครือข่ายและทุกภาคส่วน

ส่วน ดร.จิราพร  ศิริคำ รักษาการผู้ว่าการ กฟผ. ย้ำถึงความมุ่งมั่นของ กฟผ. ในการดูแลเสถียรภาพและรักษาความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดย กฟผ. ได้ดำเนินโครงการ โคก หนอง นา โมเดล วิถีใหม่ สู่การพัฒนาเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน

โดยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ด้วยการนำพื้นที่ 7 เขื่อนพระนาม 3 โรงไฟฟ้า ของ กฟผ. มาเป็นต้นแบบการดำเนินงานและเป็นสถานที่พัฒนาทักษะให้ความรู้ พัฒนาคนตามแนวพระราชดำริและภูมิปัญญาท้องถิ่น ถ่ายทอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจสู่การปฏิบัติตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ ฟื้นฟูดิน น้ำ และผืนป่า สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมถึงสร้างงานและรายได้ ลดรายจ่ายทำให้สามารถพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในครัวเรือนและชุมชน

กิจกรรมภายในงานฯ ทั้ง 3 วัน ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การนำเสนอผลงานของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 7 เขื่อนพระนาม 3 โรงไฟฟ้า การจำลองโคกหนอง นา โมเดล  กิจกรรมแสดงผลสำเร็จด้าน CSR ในจังหวัดน่าน อาทิ โครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม (ปลูกป่าล้านไร่) โครงการกล้าดี เป็นต้น  กิจกรรมแสดงผลผลิตทางอาหาร Farm to Table จากเหล่า Master Chef สุขภาพดีไปกับสลัดบาร์ยาวที่สุด

เพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง อาทิ ฝน ธนสุนทร  วง ETC  พลอย The Golden Song

พร้อมกิจกรรมพิเศษสุด นั่งรถรางไฟฟ้าเที่ยวชมความงามของเมืองน่าน และวัดวาอาราม ในโครงการน่าน Light Up

นอกจากนี้ กฟผ. ยังกำหนดออกหน่วยแว่นแก้ว ณ วัดพญาภู อำเภอเมืองน่าน เพื่อให้บริการด้านสายตากับพระภิกษุสงฆ์อีกด้วย

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"