X

‘Smart Energy Solutions’ นวัตกรรมจัดการพลังงานเพื่อเนรมิต ‘Smart City’

กรุงเทพฯ – กฟผ. ชู Smart Energy Solutions รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ ระดับดี จาก ‘โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่’ ในงาน Thailand Smart City Expo 2023

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยนายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 เป็นผู้แทน กฟผ. เข้ารับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ ระดับดี จากโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ จากนายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และร่วมพิธีเปิดงาน Thailand Smart City Expo 2023 จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) โดยมี นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี

กฟผ. จัดแสดงนวัตกรรม Smart Energy Solutions ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองภายใต้แนวคิด ‘เมืองอัจฉริยะ’ ส่งเสริมแนวทาง ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2566 ณ ฮอลล์ 3-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

นายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 กฟผ. ระบุว่า กฟผ. ได้ดำเนินงานตาม ‘แผนพลังงานชาติ’ ที่มีเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ.2050 พร้อมรับมือการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี ควบคู่กับการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ตามแนวทาง 4D1E ของกระทรวงพลังงาน คือ Decarbonization : การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน

Digitalization : การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการระบบพลังงาน
Decentralization : การกระจายศูนย์การผลิตพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน
Deregulation : การปรับปรุงกฎระเบียบรองรับนโยบายพลังงานสมัยใหม่
Electrification : การเปลี่ยนรูปแบบการใช้พลังงานมาเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยพัฒนาเมืองรองรับแนวโน้มการเปลี่ยนผ่านพลังงานผ่านโครงการต่าง ๆ

กฟผ. รองรับการเปลี่ยนผ่านนี้ ด้วยการคิดค้นนวัตกรรมและทางเลือกต่าง ๆ ไว้เพื่อทำให้เมืองมุ่งสู่ Smart City ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและง่ายดาย โดยมี Smart Energy Solutions ทางเลือกต่าง ๆ ในการจัดการพลังงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้พัฒนาเมืองและผู้อยู่อาศัยในเมือง มุ่งเน้นการใช้พลังงานหมุนเวียน สร้างพลังงานให้อยู่คู่กับนวัตกรรมด้านพลังงานที่ช่วยบริหารจัดการไฟฟ้าทั้งระบบ สามารถปรับเปลี่ยนการออกแบบเพื่อปรับลดต้นทุนพลังงานให้ทันต่อเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาตลอดเวลา เช่น REX Renewable Energy Exchange (REX) แพลตฟอร์มสนับสนุนการเข้าถึงพลังงานสีเขียว ENZY ระบบจัดการที่สามารถเข้าถึงข้อมูลการใช้ไฟฟ้าภายในอาคาร พร้อมคาดการณ์การใช้ไฟฟ้า

โดยมีตัวอย่างที่ดำเนินการเป็น Smart Campus ที่มหาวิทยาราชภัฏเชียงใหม่ และ EGAT EV Business Solutions ที่ดำเนินงานตั้งแต่สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EleX by EGAT แอปพลิเคชัน EleXA เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถ EV และระบบบริหารจัดการสถานีชาร์จ BackEN EV พร้อมแพลตฟอร์มสำหรับผู้ต้องการลงทุนติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจะทำให้เมือง มุ่งสู่สังคมสีเขียวได้อย่างเป็นรูปธรรม

ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 กฟผ. กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ กฟผ. ยังดำเนิน ‘โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City)’ ที่ กฟผ. พัฒนาต้นแบบ Smart City ระดับพื้นที่ที่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) สร้างความสมดุลของมิติความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้ชุมชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืน

ซึ่งในปีนี้ ได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) ระดับดี ในงาน Smart City Solutions Awards 2023 คือ การนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาแปรรูปเป็น Biomass Pellet เพื่อเป็นเชื้อเพลิงเผาไหม้ร่วมกับถ่านหินที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ช่วยแก้ปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM2.5 จากการเผาพื้นที่การเกษตร ลดการใช้ถ่านหิน และสร้างรายได้ให้ชุมชนจากการขายวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

กฟผ. ยังมีการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ประสบผลสำเร็จที่ โครงการ Smart Grid แม่ฮ่องสอน ที่เชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้า 115 kV กับแหล่งผลิตไฟฟ้าทุกแหล่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เป็นหนึ่งเดียว สามารถแก้ปัญหาไฟตกไฟดับในจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"