X

กฟผ. – อุตุฯ จับมือ พัฒนาระบบพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า

กรุงเทพฯ – กรมอุตุนิยมวิทยา และ กฟผ. ลงนามบันทึกความเข้าใจ แลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ ด้านอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา พัฒนาระบบพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้มีเสถียรภาพ เสริมสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้าอย่างยั่งยืน

ดร.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา และนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566

ดร.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ระบุว่า กรมอุตุนิยมวิทยามีภารกิจ ในการคาดการณ์สภาพอากาศ การแจ้งเตือนภัยธรรมชาติ และให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนในด้านต่าง ๆ อาทิ การเกษตร การประมง การชลประทาน การบริหารจัดการน้ำ และการท่องเที่ยว

ความร่วมมือบูรณาการข้อมูลครั้งนี้ จะช่วยให้ทั้งสองหน่วยงาน ได้ประสานความร่วมมือกัน ด้านการแลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูลและองค์ความรู้ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถสร้างสรรค์การให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วน ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน และเกิดการพัฒนาประเทศในภาพรวมอย่างยั่งยืนต่อไป

ด้านนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. เสริมว่า การแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา ระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยา และ กฟผ. จะช่วยให้การพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า การวางแผนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนของ กฟผ. มีประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพ และมีราคาที่เหมาะสมต่อประชาชนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"