X

“กรึ่มๆ ก็ถึงตาย” รณรงค์ลดอุบัติเหตุปีใหม่เป็นศูนย์ สร้าง 3 ด่านสกัด ตนเอง-ครอบครัว-ชุมชน

กรุงเทพฯ – สสส.-กรมควบคุมโรค-สคอ. สานพลังภาคีเครือข่าย เดินหน้าสร้างความตระหนัก ‘ ปีใหม่ 2566 ดื่มไม่ขับ กรึ่ม ๆ ก็ถึงตาย’ หลังพบ คดี ‘เมาแล้วขับ’ สูงถึง 15,000 คน ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย แถลงข่าว ‘ปีใหม่ 2566 ดื่มไม่ขับ กรึ่มๆ ก็ถึงตาย’ เพื่อสร้างความตระหนัก ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. ระบุว่า ภาคีเครือข่ายสร้างความปลอดภัยทางถนน ขอเชิญชวนไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือ ลด ละ เลิก เพราะการดื่มแล้วขับ เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุ สสส.ผลิตสปอตรณรงค์สื่อสาร 2 ชุด คือ ‘ดื่มไม่ขับ กรึ่มๆ ก็ถึงตาย’ ซึ่งจะเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดื่มแล้วขับ ทำให้สายตา การมองเห็น และการตัดสินใจแย่ลง และ ‘ขอบคุณคนไทย ที่ไม่ให้เหล้า’ ให้เหล้า = แช่ง ขอบคุณคนไทยที่มอบของขวัญที่ดีให้แก่กัน

“สสส. หนุนเสริมภาคีเครือข่าย ในการจัดการท้องถิ่นสร้างความปลอดภัยทางถนน อาทิ ตำบลสุขภาวะกว่า 3,000 แห่ง รณรงค์ ‘ตำบลขับขี่ปลอดภัย ปีใหม่ 2566 ดื่มไม่ขับ’ มีพื้นที่ 111 ตำบล ทำงานอย่างเข้มข้น เครือข่ายกองร้อยอาสาจราจรหญิง ร่วมกับตำรวจภูธรภาค 4 พื้นที่ภาคอีสานตอนบน 12 จังหวัด ลดอุบัติเหตุ ตั้งด่านชุมชนป้องปรามผู้ดื่มแล้วขับ ขับรถเร็ว ไม่สวมหมวกนิรภัย เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับกว่า 100 เครือข่ายทั่วประเทศ รณรงค์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเน้นย้ำไม่ขายเหล้าให้กับเด็กและเยาวชน รณรงค์ “สวมหมวกนิรภัย 100%” และขอให้มีการตรวจแอลกอฮอล์ในผู้ขับขี่ทุกราย เครือข่ายสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) ที่มีอยู่ทั่วประเทศร่วมดูแลเฝ้าระวังดื่มไม่ขับ ไม่ขับเร็ว และสวมหมวกนิรภัยในพื้นที่อำเภอเสี่ยง 200 กว่าอำเภอ เพื่อให้ทุกการเดินทางปีใหม่นี้ประชาชนปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์” ดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าว

ด้าน นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยข้อมูลจาก สำนักงานศาลยุติธรรม สรุปยอดรวมสถิติคดีความผิด ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ที่เข้าสู่การพิจารณาพิพากษาของศาลชั้นต้นทั่วประเทศ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 คดี ‘เมาแล้วขับ’ สูงถึง 15,000 หมื่นคน กรมควบคุมโรคได้กำหนดแนวทางการควบคุมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ‘ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ’ ภายใต้คำขวัญ ‘ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ’ เน้นป้องกัน และลดผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมาตรการ 3 ด่าน
1.ด่านตนเอง ให้ประชาชนตระหนักในการป้องกันตนเอง และผู้อื่นจากการดื่มแล้วขับ
2.ด่านครอบครัว ให้คนในครอบครัวมีส่วนร่วม ตักเตือนดูแลบุตรหลาน และคนในครอบครัว
3.ด่านชุมชน เพิ่มมาตรการทดสอบผู้ขับขี่ ที่สงสัยว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยใช้แนวทางการสังเกต และประเมินอาการมึนเมาสุราเบื้องต้น เพื่อป้องกันและสกัดกั้นไม่ให้ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกไปขับขี่

นพ.ขจรศักดิ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังร่วมกับหน่วยงาน รณรงค์สร้างกระแสให้ร้านค้าและประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ห้ามส่งเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม ทุกประเภท และขายในเวลาที่กฎหมายกำหนด 11.00-14.00 น. และ 17.00-24.00 น. กรณีเกิดเหตุมีผู้บาดเจ็บ หรือเสียชีวิตให้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ทุกราย โดยเป่าวัดทางลมหายใจ หากไม่สามารถเป่าได้ให้ส่งโรงพยาบาลเจาะเลือดตรวจ คัดกรองส่งต่อผู้กระทำผิดฐานเมาแล้วขับในการดำเนิน

ส่วนนายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ ) กล่าวว่า ในทุกปีกว่า 500 ครอบครัวต้องสูญเสียคนที่รักและคนในครอบครัว ไปด้วยอุบัติเหตุทางถนน สคอ.ตระหนักและสื่อสารให้กับสังคมมาโดยตลอด ข้อมูลจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ระบุว่า ช่วงเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.64-4 ม.ค.65 เกิดอุบัติเหตุรวม 2,707 ครั้ง เสียชีวิต 333 ราย บาดเจ็บ 2,672 คน เป็นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับรถ 29.51%

จึงขอเน้นย้ำ ดื่มไม่ขับกรึ่ม ๆ ก็ถึงตาย ที่หลายคนยังเข้าใจผิดคิดว่าการดื่มเพียงเล็กน้อยไม่เป็นไร ซึ่งความจริงเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตได้ นอกจากนี้ การสื่อสารแจ้งเตือนไปยังเครือข่ายสื่อทั่วประเทศ สร้างการรับรู้แก่ประชาชน ผลิตสื่อรณรงค์ เช่น แบนเนอร์ สติกเกอร์ และสื่อออนไลน์กระจายแก่ภาคีทั่วประเทศ หวังว่าปีนี้ทุกคนจะตระหนัก รวมถึงเตรียมพร้อมทั้งรถ คน วางแผนการเดินทางล่วงหน้า เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล

ขณะที่นายบุญรัตน์ จันทร์แสง นายกเทศมนตรี ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ บอกว่า ต.สันทราย เป็นตำบลขับขี่ปลอดภัย มี 7 หมู่บ้าน พื้นที่สามารถเชื่อมต่อได้หลายเส้นทาง ทำให้มีปริมาณรถขับผ่านจำนวนมาก และมีจุดเสี่ยงหลายจุด อาทิ ทางร่วม ทางแยก ทางโค้ง มีป้ายบดบังการมองเห็น รวมทั้งรถใช้ความเร็วสูง จนเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง สสส. ได้เข้ามาสนับสนุน ขับเคลื่อนตำบลขับขี่ปลอดภัย มีเครือข่าย อปท.ร่วมดำเนินการ 8 เครือข่าย บูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่าย เช่น หมวดการทางฯ สถานีตำรวจภูธร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรภาคีเครือข่าย ในการแก้ปัญหาร่วมกัน บังคับกฎหมายเข้มข้น มีมาตรการป้องกันและประชาสัมพันธ์ ทำให้ตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุลดลง

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 นี้ จัดตั้งด่านชุมชน ในเส้นทางก่อนเข้ามายังอำเภอ ปิดล้อมทั้ง 4 ด่าน สกัดกลุ่มเสี่ยงที่จะเข้า-ออกพื้นที่ รวมทั้งมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วกระจายไปยังจุดต่างๆ ของหมู่บ้านในช่วงเวลากลางคืนเพื่อสำรวจ ตรวจสอบและดูแลความปลอดภัย คอยสกัดกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ โดยเฉพาะการดื่มแล้วขับ ขับเร็ว ไม่สวมหมวกนิรภัย

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"