X

กฟผ. – มูลนิธิใบไม้เขียว ลุยสร้างมาตรฐาน ‘โรงแรมเบอร์ 5’ ยกระดับสู่โรงแรมรักษ์โลก

กรุงเทพฯ – มูลนิธิใบไม้เขียว ร่วมกับ กฟผ. เดินหน้าสร้างมาตรฐานโครงการโรงแรมเบอร์ 5 นำร่อง 30 แห่งทั่วประเทศ พร้อมส่งเสริมและยกระดับสู่โรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดรับเป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero Emission

ดร.ธนวันต์ สินธุนาวา รองประธานและเลขาธิการมูลนิธิใบไม้เขียว ร่วมกับ นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้แทน กฟผ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการโรงแรมเบอร์ 5 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการโรงแรม นำไปสู่การสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการพลังงานที่ยั่งยืน โดยมีผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565

ดร.ธนวันต์ สินธุนาวา รองประธานและเลขาธิการมูลนิธิใบไม้เขียว ระบุว่า มูลนิธิใบไม้เขียวได้ดำเนินงานโครงการโรงแรมใบไม้เขียว โดยกำหนดเกณฑ์มาตรฐานให้กับสถานประกอบการประเภทโรงแรม ในการสร้างความใส่ใจด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างเด่นชัด โดยความร่วมมือกับ กฟผ. ในการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานโรงแรมเบอร์ 5 ครั้งนี้ จะช่วยยกระดับมาตรฐานให้ธุรกิจโรงแรมไปสู่การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

มูลนิธิใบไม้เขียว จะตรวจประเมินโรงแรมเบอร์ 5 ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource: HR) และการใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy: RE) ซึ่งกำหนดเกณฑ์การประเมินใน 4 ประเด็น ได้แก่ นโยบายและการดำเนินการตามนโยบายของสถานประกอบการ การพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจก การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจก และการจัดการพลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจก โดยวางเป้านำร่องโรงแรมเบอร์ 5 ในปี 2565 จำนวน 30 แห่ง และในปี 2566 – 2568 อีกจำนวน 50 โรงแรมต่อปี

ด้านนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. เปิดเผยว่า กฟผ. ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพในทุกภาคส่วน ตั้งแต่ปี 2537 ด้วยมาตรการต่าง ๆ อาทิ โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 โครงการบ้านเบอร์ 5 โครงการอาคารเบอร์ 5 และในปี 2565 นี้ กฟผ. ได้ริเริ่มการดำเนินโครงการโรงแรมเบอร์ 5 ร่วมกับมูลนิธิใบไม้เขียว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าให้ครอบคลุมในสถานประกอบการโรงแรม ศึกษาและพัฒนาเกณฑ์ประสิทธิภาพโรงแรมเบอร์ 5 ด้านการจัดการพลังงานในด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Efficiency: EE) เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการตรวจประเมินโรงแรมที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

โดย กฟผ. จะพิจารณามอบฉลากเบอร์ 5 ให้โรงแรมที่ผ่านเกณฑ์และมีระดับคะแนนประสิทธิภาพตามที่กำหนด ตลอดจนร่วมกันส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรของสถานประกอบการประเภทโรงแรม ซึ่งมาตรฐานโรงแรม เบอร์ 5 จะช่วยพัฒนาธุรกิจโรงแรมให้มีการบริหารที่มุ่งสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero Emission ของประเทศ

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"