X

ครม.ตั้ง ‘กีรติ รัชโน’ เป็นปลัดพาณิชย์คนใหม่ พร้อม 5 อธิบดีกระทรวงทรัพย์

กรุงเทพฯ – ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบแต่งตั้ง นายกีรติ รัชโน เป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีก 7 ตำแหน่ง

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการแต่งตั้ง นายกีรติ รัชโน รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์ แทน นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ที่กำลังจะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 ก.ย.65

ครม.ยังมีมติอนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 ตำแหน่ง ได้แก่

1.นายธัญญา เนติธรรมกุล รองปลัดกระทรวงฯ เป็นอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

2.นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี (บุตรนายปลอดประสพ สุรัสวดี) รองปลัดกระทรวงฯ เป็นอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

3.นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 4.นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

5.นายเถลิงศักดิ์ เพชรสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เป็นรองปลัดกระทรวงฯ 6.นายกุศล โชติรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เป็นรองปลัดกระทรวงฯ

7.นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"