X

คนตกงานเฮ! ครม.อนุมัติ 3,566 ล้านบาท จ้างงานทุกตำบล กว่า 68,000 คน

กรุงเทพฯ – คณะรัฐมนตรี เห็นชอบวงเงิน 3,566.28 ล้านบาท ขับเคลื่อน โครงการ ‘มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG’ ครอบคลุมทั้ง 7,435 ตำบล ใน 77 จังหวัด จ้างบัณฑิตจบใหม่และประชาชน กว่า 68,350 คน คาดเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ล้านบาท/เดือน 

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (อว.) ดำเนิน ‘โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)’ ใน 7,435 ตำบล ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ วงเงินรวม 3,566.28 ล้านบาท

ซึ่งจะเกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไปและบัณฑิตจบใหม่ จำนวนไม่น้อยกว่า 68,350 คน เศรษฐกิจในพื้นที่จะหมุนเวียนระหว่างดำเนินโครงการไม่น้อยกว่า 600ล้านบาท/เดือน เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ โดยจะนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้ อว. ไปขับเคลื่อนภาคการผลิตและบริการในระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและรักษาระดับการจ้างงาน รวมทั้งพัฒนาฐานข้อมูลชุมชนขนาดใหญ่ (Thailand Community Big Data :TCD) ให้สมบูรณ์ครอบคลุมในพื้นที่ของประเทศ

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงอีกว่า กลุ่มเป้าหมาย คือ บัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 5 ปี ผู้ที่ถูกเลิกจ้าง/ประชาชนในพื้นที่ สถาบันอุดมศึกษา ภาคประชาชน ภาคสังคม และภาคส่วนต่าง ๆ จัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 15,000 กิจกรรม ในพื้นที่ 7,435 ตำบล ทั่วประเทศ 77 จังหวัด เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตและบริการ เพื่อเพิ่มคุณภาพและลดต้นทุน การจัดการด้านการตลาด การจับคู่ธุรกิจ การพัฒนาบรรจุการขนส่งและการกระจายสินค้าและบริการ

การจ้างงาน
– พื้นที่ 3,000 ตำบล ต่อยอดจากโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จำนวน 8 คน/ตำบล ประกอบด้วย บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามาไม่เกิน 5 ปี 4 คน/ตำบล และผู้ที่ถูกเลิกจ้างและประชาชนในพื้นที่ 4 คน/ตำบล

– พื้นที่ 4,435 ตำบลใหม่ จำนวน 10 คน/ตำบล ประกอบด้วย บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี 5 คน/ตำบล และผู้ที่ถูกเลิกจ้างประชาชนในพื้นที่ 5 คน/ตำบล

มีระยะเวลาดำเนินการ 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 30 ก.ย.65

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"