X

‘นายกฯ’ ย้ำ ‘พัฒนาคนทุกช่วงวัย’ โดยเฉพาะเด็ก ให้มีความพร้อมรอบด้าน

กรุงเทพฯ – รัฐบาล ผนึก 12 กระทรวง ยกระดับสานพลังสร้างเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ให้แข็งแกร่ง มีคุณภาพ และเป็นพลังในการพัฒนาประเทศ  นายกรัฐมนตรี ระบุ ต้องเติบโตอย่างสมดุล และเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพ  

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาศักยภาพเด็กไทย ‘เก่งดี มีทักษะ แข็งแรง”‘ ในศตวรรษที่ 21 พ.ศ.2565-2570 ภายใต้ความร่วมมือของ 12 กระทรวง ได้แก่

กระทรวงสาธารณสุข การท่องเที่ยวและกีฬา การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เกษตรและสหกรณ์ ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาดไทย ยุติธรรม แรงงาน วัฒนธรรม และกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี รัฐมนตรีว่าการ ปลัด/ผู้บริหารกระทรวง ของทั้ง 12 กระทรวง ร่วมลงนาม

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีระบุว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร ที่มีอัตราการเกิดต่ำ และยังมีเด็กไทยบางส่วนที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการทางสาธารณสุข การศึกษา และการปกป้องคุ้มครองที่จำเป็น สิ่งเหล่านี้ถือเป็นความท้ายทายอย่างยิ่งของรัฐบาล ในการสร้างกำลังคนคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต ซึ่งปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลง ผันผวน เกิดความไม่แน่นอนตลอดเวลา จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะทำให้คนมีความพรัอม เติบโตอย่างมีคุณภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า การเสริมสร้างให้เด็กไทยทุกช่วงวัยให้ได้รับการพัฒนาเต็มขีดศักยภาพในทุกมิติ เป็นสิ่งที่รัฐบาลตั้งใจขับเคลื่อน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนเป็นหลัก รัฐบาลจึงผลักดันการแก้ไขปัญหา การพัฒนาเด็กไทยอย่างเร่งด่วน และต้องเป็นการบูรณาการระหว่างกระทรวงอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งระบบ สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ที่ส่งเสริมการพัฒนาคนตลอดทุกช่วงวัย ให้มีความพร้อมรอบด้านและเติบโตอย่างสมดุล สามารถดำเนินชีวิตในโลกยุคใหม่ได้อย่างมั่นคง

การจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง 12 กระทรวงในวันนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญ ในการยกระดับความร่วมมือจากทุกกระทรวง เพื่อสานพลังสร้างเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ให้แข็งแกร่ง มีคุณภาพ และเป็นพลังแห่งอนาคตของประเทศชาติอย่างสมบูรณ์ เพื่อยกระดับศักยภาพเด็กไทยให้เท่าทันโลกยุคใหม่อย่างรอบด้าน

 

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"