X

ททท. ผุดเส้นทางท่องเที่ยวต้นแบบ ‘BCG & Happy Model’ เชื่อมโยงชุมชน เสริมด้วย OTOP GI

กรุงเทพฯ – การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมบริษัทท่องเที่ยวชุมชน ออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจใหม่ BCG Economy และ Happy Model สร้างเรื่องราวให้นักเดินทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน พร้อมสร้างจุดขาย ชม ชอป ผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้า GI กระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างทั่วถึง

นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท.ได้พัฒนาสินค้าท่องเที่ยวชุมชนรูปแบบใหม่ โดยนำแนวคิดเศรษฐกิจใหม่ BCG Economy และ Happy Model มาเป็นโจทย์หลักในการพัฒนา ชูอัตลักษณ์ความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น หรือ โอท็อป (OTOP) และสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI หรือ จีไอ) ใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวให้เอื้อต่อผลิตภัณฑ์และสินค้าต่าง ๆ ในพื้นที่ ดึงนักท่องเที่ยวเข้าไปรู้จักกับผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้า GI ทำให้เกิดกระจายรายได้สู่ภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ ในพื้นที่ สามารถเพิ่มการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่อทริปให้สูงขึ้น เป็นการสร้างตัวคูณทางรายได้อย่างยั่งยืน เช่น

ชุมชนคนคลองบางป่า จังหวัดราชบุรี นำน้ำอ้อยพาสเจอร์ไรซ์ สินค้า OTOP จากโรงงานน้ำอ้อยไร่ไม่จน มาเสิร์ฟคู่กับ สินค้า GI อย่างสับปะรดบ้านคา เป็น Welcome drink

ชุมชนนาหว้า จังหวัดนครพนม นำหมููยอดาวทองซึ่งเป็นหนึ่งในสินค้า OTOP ของจังหวัด มาเป็นส่วนประกอบในเมนูยำ รับประทานคู่กับน้ำลิ้นจี่ จากสินค้า GI ลิ้นจี่ พันธุ์นครพนม ในมื้อกลางวัน

ชุมชนบ้านป่าหมาก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำมะพร้าวทับสะแก สินค้า GI มาทำเมนูกาแฟมะพร้าวทับสะแก เสิร์ฟเป็น Welcome drink และมีกิจกรรมนวดด้วยลููกประคบม้าร้อง ซึ่งเป็นสินค้า OTOP ของจังหวัด

รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. กล่าวต่อว่า ชุมชนต้นแบบ BCG & Happy Model มีทั้งหมด 12 ธีม 25 เส้นทาง ครอบคลุม 5 ภูมิภาค ได้แก่

1.เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประกอบด้วย ชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ ชุมชนบ้านสุขสมบูรณ์ ชุมชนบางป่า และชุมชนบ้านพญาบังสา

2.เส้นทางท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย ชุมชนเมืองเก่าสุโขทัย ชุมชนบ้านอำเภอ และชุมชนลีเล็ด

3.เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย ชุมชนเมืองโบราณทวารวดีอู่ทอง และชุมชนบ้านลำขนุน

4.เส้นทางท่องเที่ยวสำหรับคนทำงาน ประกอบด้วย ชุมชนบ้านสะปัน และชุมชนยี่สาร

5.เส้นทางท่องเที่ยวเชิงผจญภัย คือ ชุมชนบ้านสวนป่า

6.เส้นทางท่องเที่ยงเชิงอาหาร ประกอบด้วย ชุมชนสันป่าเปา ชุมชนนาพันสาม และชุมชนวังหว้า

7.เส้นทางท่องเที่ยวโฮมสเตย์ ประกอบด้วย ชุมชนนาหว้า และชุมชนอ่าวคราม

8.เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ประกอบด้วย ชุมชนบ้านแม่ลานเหนือ และชุมชนบ้านไทรน้อย

9.เส้นทางท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ประกอบด้วย ชุมชนบ้านป่าหมาก และชุมชนบ้านท่าระแนะ

10.เส้นทางท่องเที่ยวสำหรับโรงเรียนและครอบครัว คือ ชุมชนบ้านน้ำทรัพย์

11.เส้นทางท่องเที่ยวเชิงจิตอาสา คือ ชุมชนบ้านหนองขาว

12.เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม ประกอบด้วย ชุมชนบ้านโป่งกวาว และชุมชนบ้านโตนปาหนัน

นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ กล่าวด้วยว่า ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถขอข้อมูล E-Book ชุมชนต้นแบบ BCG & Happy Model ได้ที่ https://tourismproduct.tourismthailand.org/en/article-detail/634

ด้านนายสมศักดิ์ บุญคำ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด ระบุว่า โลเคิล อไลค์ ได้สร้างสรรค์เส้นทางท่องเที่ยว 2 ธีม คือ เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ จังหวัดเชียงใหม่, ชุมชนบ้านสุขสมบูรณ์ จังหวัดนครราชสีมา, ชุมชนบางป่า จังหวัดราชบุรี และชุมชนบ้านพญาบังสา จังหวัดสตูล และเส้นทางท่องเที่ยวเชิงจิตอาสา ชุมชนบ้านหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี เส้นทางท่องเที่ยวทั้ง 2 รูปแบบนี้ จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่สนใจสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยว ที่เข้าถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชน และกิจกรรมท่องเที่ยวที่สร้างประโยชน์กลับคืนสู่สังคม

ส่วนนางสาวพูลศรี นิ่มพูลสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟรายเดย์ ทริป จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบัน เส้นทางการท่องเที่ยวสำหรับคนทำงาน หรือการท่องเที่ยวแบบ Digital Nomad กำลังเป็นที่นิยมเพิ่มขึ้นมาก ขอแค่มี Wifi ก็ส่งงานได้จากทุกที่ จึงได้ออกแบบเส้นทางชุมชนบ้านสะปัน จังหวัดน่าน และชุมชนยี่สาร จังหวัดสมุทรสงคราม ขณะที่การท่องเที่ยวกลุ่มบริษัท เช่น Company Outing และการสัมมนา ยังเป็นที่ต้องการ จึงออกแบบเส้นทางชุมชนเมืองเก่าสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ชุมชนบ้านอำเภอ จังหวัดชลบุรี และชุมชนลีเล็ด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ไปชุมชนๆๆ เที่ยวชุมชน ท่องเที่ยวชุมชนะน

นางสาวศิลปาญ มั่นธนะกิจ กรรมการผู้จัดการ และผู้ก่อตั้ง บริษัท โพสิทีฟ กรุ๊ป วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และ GuideGURU เปิดเผยว่า เส้นทางที่ไกด์กูรูนำเสนอ มีกิจกรรมที่หลากหลายในเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ได้ออกแบบเส้นทางชุมชนเมืองโบราณทวารวดีอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้สนุกไปกับประวัติศาสตร์ความรุ่งเรืองของทวารวดี และสร้างสรรค์จินตนาการด้วยสีสันวิถีชาวใต้ ชุมชนบ้านลำขนุน จังหวัดตรัง

ส่วนเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหาร ได้ออกแบบเส้นทางตามรอยรสชาติอาหารชุมชนสันป่าเป่า จังหวัดเชียงใหม่ ตามรอยขนมหวานชุมชนนาพันสาม จังหวัดเพชรบุรี และตามหาเมนูลับประจำท้องถิ่นชุมชนวังหว้า จังหวัดระยอง อีกทั้งยังมีเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ชุมชนบ้านแม่ลานเหนือ จังหวัดแพร่ และชุมชนบ้านไทรน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยทุกเส้นทางออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์เรื่องการเรียนรู้ ความเป็นอยู่ กินดี อยู่ดี ออกกำลังกายดี และแบ่งปันสิ่งดี ๆ ตามหลัก BCG

ขณะที่นางสาวอาภากร ก่อกิ้มเส้ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายท่องเที่ยวยั่งยืน บริษัท ฟายด์ โฟล์ค จำกัด กล่าวว่า เส้นทางที่ ฟายด์ โฟล์ค ร่วมออกแบบกิจกรรมนำเสนอให้ตอบโจทย์กับความสนใจของนักท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ ทั้งแนว Eco Adventure และ Responsible ได้แก่ เส้นทางท่องเที่ยวเชิงผจญภัย ชุมชนบ้านสวนป่า จังหวัดเชียงราย เส้นทางท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ชุมชนบ้านป่าหมาก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และชุมชนบ้านท่าระแนะ จังหวัดตราด เส้นทางท่องเที่ยวโฮมสเตย์ ชุมชนนาหว้า และชุมชนอ่าวคราม มาสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมจนกลายเป็นการท่องเที่ยววิถีเศรษฐกิจหมุนเวียน คืนธรรมชาติ สู่ความยั่งยืน ใช้ทรัพยากรของห่วงโซ่อุปทานอย่างคุ้มค่า

นางสาวสิรินภา วงศาโรจน์ ผู้จัดการ อูดาชี ไทยแลนด์ ระบุว่า ได้จัดเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับโรงเรียนและครอบครัว ชุมชนบ้านน้ำทรัพย์ จังหวัดเพชรบุรี และเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม ชุมชนบ้านโป่งกวาว จังหวัดเชียงใหม่ และชุมชนบ้านโตนปาหนัน จังหวัดสตูล โดยมุ่งเน้นสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และยังเป็นการยกระดับมาตรฐานชีวิตของชุมชนให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีจากการท่องเที่ยว ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"