X

กฟผ. – ฮิตาชิ ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานและโซลูชันแห่งอนาคต

กรุงเทพฯ – การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาอนาคตพลังงานที่ยั่งยืน เสริมความแข็งแกร่งของบุคลากร แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านพลังงาน 


ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ ดร.วรวุฒิ วรุตตมพรสุ Country Managing Director ดร.ประดิษฐพงษ์ สุขสิริถาวรกุล Vice President, Marketing & Sales – Utility บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนาม ‘บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อพัฒนาอนาคตพลังงานที่ยั่งยืน’
วานนี้ (24 พฤษภาคม 2565)

ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กฟผ. ระบุ ว่า กฟผ. ในฐานะหน่วยงานหลักที่ดูแลรักษาความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าของประเทศ และบริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีพลังงานระดับโลกโดยใช้ดิจิทัลในการเปลี่ยนผ่านพลังงานสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ได้ร่วมมือกันเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการศึกษาวิจัยพัฒนาและการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีด้านพลังงานให้กับบุคลากรทั้งสองหน่วยงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน

โดยแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านระบบไฟฟ้า การพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนาระบบผลิตและระบบส่งไฟฟ้าให้ทันสมัย ยืดหยุ่น รองรับพลังงานหมุนเวียนได้มากขึ้น หรือ Grid Modernization ซึ่งจะเป็นปัจจัยพื้นฐานในการรักษาความมั่นคง ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลบูรณาการการทำงานของระบบไฟฟ้าร่วมกับยานยนต์ไฟฟ้า (E-Mobility) เพื่อเดินหน้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ตลอดจนพัฒนาต่อยอดธุรกิจและบริการด้านพลังงานอย่างครบวงจรในอนาคตเพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าที่หลากหลาย โดยกรอบความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันลงนาม

ด้าน ดร.วรวุฒิ วรุตตมพรสุ Country Managing Director บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเสริมว่า ความร่วมมือการพัฒนางานวิชาการในครั้งนี้มีทั้งรูปแบบการถ่ายทอดความรู้ความชำนาญตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหม่ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและสัมมนาออนไลน์ การเยี่ยมชมโรงงานและศึกษาดูงานในสถานที่ปฏิบัติงานจริงทั้งในประเทศและต่างประเทศของทั้งสองหน่วยงาน

รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางพลังงาน (Energy Transition) ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ไมโครกริด (Microgrid) ระบบกักเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่ (BESS) การขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า (E-Mobility) ไฮโดรเจนสีเขียว (Green Hydrogen) และอนาคตทางพลังงานที่ยั่งยืน (Sustainable Energy Future) อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในระยะยาวอีกด้วย

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"