X

คนกรุง ใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ 60.73% บัตรเสีย 1.50%

กรุงเทพฯ – กทม. สรุปผลเลือกตั้ง ส.ก. ใช้สิทธิ 60.49% เลือกตั้งผูู้ว่าฯ ใช้สิทธิ 60.73% บัตรดี 95.80% บัตรเสีย 1.50% ใช้สิทธิมากสุดเขตทวีวัฒนา น้อยสุดเขตดุสิต รอ กกต.ประกาศรับรองผลภายใน 30 วัน

วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายสมชัย สุรกาญจน์กุล ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร นำคณะ แถลงผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อย่างไม่เป็นทางการ

• การเลือกตั้ง ส.ก.
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดของหน่วยที่นับคะแนนแล้ว 4,324,664 คน
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งของหน่วยที่นับคะแนนแล้ว 2,615,854 คน
มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละ 60.49

• การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดของหน่วยที่นับคะแนนแล้ว 4,367,285 คน
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งของหน่วยที่นับคะแนนแล้ว 2,652,124 คน
มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละ 60.73

หน่วยเลือกตั้งที่นับคะแนนแล้ว 6,766 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 99.25
บัตรดี 2,540,810 บัตร คิดเป็นร้อยละ 95.80
บัตรเสีย 39,665 บัตร คิดเป็นร้อยละ 1.50
บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 71,644 บัตร คิดเป็นร้อยละ 2.70

เขตที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุด คือ เขตทวีวัฒนา ร้อยละ 67.65
เขตที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งน้อยที่สุด คือ เขตดุสิต 45.82

กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายใน 30 วัน
ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 17 ระบุให้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้ประกาศผลการเลือกตั้งนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง

สรุปรายงานเหตุการณ์ประจำวัน
♦ มีการฉีกบัตรเลือกตั้ง 3 ราย (เขตสวนหลวง เขตบางซื่อ เขตสัมพันธวงศ์) ขยำบัตรเลือกตั้ง 1 ราย (เขตคลองเตย)
♦ นำบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วยเลือกตั้ง 1 ราย (เขตบางซื่อ)
♦ ทำบัตรเลือกตั้งชำรุด 1 ราย (เขตหนองแขม) เนื่องจากเข้าใจว่าหย่อนบัตรผิดหีบ จึงดึงบัตรเลือกตั้งกลับคืน ทำให้บัตรชำรุด
♦ ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งขณะอยู่ในคูหาเลือกตั้ง เพื่อให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง
♦ ผู้ป่วยโควิด-19 ใช้สิทธิเลือกตั้ง 93 ราย ผู้มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส 25 ราย

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"