X

กฟผ. อนุมัติจ่ายค่าทดแทนที่ดินบ้านดงแล้ว 274 ราย

ลำปาง – กฟผ. เผย อนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินราษฎร 4 หมู่บ้าน ตำบลบ้านดง แล้ว 274 ราย พร้อมเร่งรัดการเบิกจ่ายส่วนที่เหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรอย่างเร่งด่วน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายประจวบ ดอนคำมูล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ ยืนยันว่า ในฐานะผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่เข้าร่วมรับฟัง กรณีราษฎรตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ยื่นข้อเรียกร้อง เรื่องการจ่ายค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน ให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการอพยพ กฟผ. ไม่ได้นิ่งนอนใจและเข้าใจความเดือดร้อนของราษฎรดี โดยได้ร่วมกับคณะอนุกรรมการจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินของราษฎรฯ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดลำปาง เร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินราษฎร 4 หมู่บ้าน ของตำบลบ้านดง มาโดยตลอด และจะเร่งดำเนินการส่วนที่เหลือโดยเร็ว

ทั้งนี้ การจ่ายค่าชดเชยที่ดินและทรัพย์สินของราษฎรแบ่งเป็น 2 งวด
งวดแรก จ่ายร้อยละ 70 ของค่าชดเชยทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่าค่าที่ดิน (ถ้ามี)
งวดที่สอง จะจ่ายหลังราษฎรรื้อย้ายบ้านพักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างแล้วเสร็จ โดยการจ่ายค่าทดแทนให้แก่ราษฎรผู้อพยพทั้ง 4 หมู่บ้าน ของตำบลบ้านดง มีความก้าวหน้า ดังนี้

♦ กลุ่มที่ 1 จำนวน 294 ราย ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการอพยพราษฎรฯ มีประกาศอนุมัติ และ กฟผ. อนุมัติเบิกจ่ายแล้วจำนวน 274 ราย โดยจ่ายงวดแรกให้ราษฎรไปแล้ว 156 ราย ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ทบทวนและเห็นชอบแนวทางการจ่าย กรณีผู้อพยพหลายรายมีบ้านบนที่ดินแปลงเดียวกันแต่ได้รับอนุมัติไม่พร้อมกันในครั้งนี้ ได้ตกลงให้มีหนังสือยินยอมระหว่างเจ้าของที่ดินกับเจ้าของบ้านที่ปลูกร่วม ส่วนการจ่ายงวดที่ 2 นั้น คณะทำงานได้ตรวจสอบความถูกต้องการรื้อย้ายบ้านพักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างแล้วเสร็จจะเร่งนำเสนอคณะอนุกรรมการจ่ายเงินฯ คาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้

♦ กลุ่มที่ 2 จำนวน 198 ราย เป็นที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิ์ คาดว่าจะเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งต่อไปประมาณปลายเดือนพฤษภาคม โดยจะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อเบิกจ่ายค่าชดเชยให้ราษฎรต่อไป

♦ กลุ่มที่ 3 จำนวน 450 ราย ซึ่งเกี่ยวข้องกับที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ คณะกรรมการฯ ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญประเมินพื้นที่ที่ราษฎรเข้าครอบครองทำประโยชน์โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาจ่ายค่าชดเชยที่ดินและทรัพย์สินในที่ดินดังกล่าว

ส่วนการปรับพื้นที่แปลงจัดสรรเพื่อใช้เป็นพื้นที่ปลูกสร้างบ้านถือเป็นงานเพิ่มเติม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างตามระเบียบแล้วเสร็จไปเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา และพร้อมดำเนินการตามแผนงานในเดือนมิถุนายนต่อไป

ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ กฟผ. กล่าวด้วยว่า การอพยพราษฎรครั้งนี้ เป็นไปตามการร้องขอของราษฎรเมื่อปี 2552-2553 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อ 15 ตุลาคม 2556 เห็นชอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรและเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการของ กฟผ. โดยให้ กฟผ. จ่ายค่าชดเชยที่ดิน ต้นไม้ และค่ารื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างให้แก่ราษฎร โดยใช้อัตราราคามาตรฐานของกรมชลประทาน และให้ กฟผ. มีสิทธิในที่ดินของราษฎรที่จ่ายค่าชดเชยแล้ว โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการอพยพ

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"