X

‘สปป.ลาว’ จ่อเปิดทุกด่านทั่วประเทศ-ผ่อนผันมาตรการ รับ นทท. หวังฟื้นเศรษฐกิจ

()

สปป.ลาว ออกมาตรการผ่อนคลายโควิด-19 ทั้งเปิดด่านเข้า-ออก ยกเว้นวีซ่าตามสัญญาเดิม ฉีดวัคซีนครบโดสไม่ต้องตรวจหาเชื้ออีก พร้อมเปิดสถานบันเทิง-คาราโอเกะ เริ่ม 9 พฤษภาคมนี้

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ออกประกาศมาตรการสำหรับการเดินทางเข้า-ออก สปป.ลาว และมาตรการผ่อนผันภายในประเทศ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อทราบและปฏิบัติ ดังนี้

1.มีมติผ่อนผันมาตรการในการเข้า-ออก สปป.ลาว
1.1 เปิดด่านสากลทุกด่าน สำหรับการเข้า-ออกของพลเมืองลาว คนต่างด้าว คนต่างประเทศ และคนไม่มีสัญชาติ

1.2 อนุญาตให้พลเมืองของบรรดาประเทศที่มีสัญญายกเว้นวีซ่ากับ สปป.ลาวแบบสองฝ่ายหรือฝ่ายเดียว สามารถเดินทางเข้า สปป.ลาว โดยไม่จำเป็นต้องขอวีซ่า

1.3 สำหรับพลเมืองของบรรดาประเทศที่ไม่มีสัญญายกเว้นวีซ่า กับ สปป.ลาว สามารถขอวีซ่าจากสถานทูต สถานกงสุล แห่ง สปป.ลาว ที่ประจำอยู่ต่างประเทศ หรือ ผ่านระบบ e-Visa หรือขอวีซ่าที่ด่านสากลที่มีหน่วยงานวีซ่า

1.4 พลเมืองลาว คนต่างด้าว คนต่างประเทศ แล้วคนไม่มีสัญชาติ อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่มีหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนครบโดส ต้องมีผลตรวจโควิด-19 ด้วย ATK ภายใน 48 ชั่วโมง ก่อนออกจากประเทศต้นทาง เมื่อเดินทางมาถึง สปป.ลาวแล้ว ไม่จำเป็นต้องตรวจตัวอย่างหาเชื้อโควิด ที่สนามบินหรือด่านชายแดนสากลทางบก หรือทางเรืออีก

ส่วนผู้ที่มีหนังสือยืนยันการฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว สามารถเดินทางเข้ามา สปป.ลาว ได้ปกติ โดยไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 อีก ทั้งจากประเทศต้นทาง และเมื่อเดินทางมาถึง สปป.ลาว

1.5 สำหรับคนต่างประเทศ ที่เดินทางเข้ามา สปป.ลาว แล้วติดเชื้อโควิด จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาด้วยตัวเอง ซึ่งสามารถเข้ารักษาในโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน หรือรักษาตนเองอยู่ ณ สถานที่พัก (Home Isolation) ตามที่กำหนดในคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข

2.มีมติอนุญาตให้ใช้ยานพาหนะประเภทต่าง ๆ เข้า-ออก สปป.ลาว เหมือนกับช่วงก่อนการระบาด ของโควิด-19 โดยมอบให้กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง ออกคำแนะนำเกี่ยวกับการนำใช้ยานพาหนะส่วนบุคคล โดยสาร และท่องเที่ยวเข้า-ออก สปป.ลาว ให้สอดคล้องกับสัญญา 2 ฝ่ายและหลายฝ่าย ที่ สปป.ลาว เป็นภาคี

3.ให้กระทรวง องค์การเทียบเท่า และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ตลอดจนผู้ประกอบการธุรกิจต่าง ๆ เตรียมความพร้อมทุกด้าน ในการบริการต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร การบริการขนส่ง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริการและการท่องเที่ยว ให้ได้มาตรการและมีคุณภาพดีกว่าเก่า โดยให้ถือว่าการทำงานบริการและการท่องเที่ยว เป็นความรับผิดชอบส่วนรวมของทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจและปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น

4.มีมติให้เปิดสถานบันเทิงและคาราโอเกะ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด

5.มอบหมายให้คณะเฉพาะกิจป้องกัน ควบคุม และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด-19 สมทบกับแขนงสาธารณสุข ติดตามเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ เพื่อการป้องกัน ควบคุม ตรวจวิเคราะห์ และการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งการฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

6.มาตรการทั้งหมด ให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"