X

เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ ‘สนามบินเบตง’ นายกฯ หวังเป็นฮับการบินภูมิภาคใน จชต.

ยะลา – นายกรัฐมนตรี เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ ท่าอากาศยานนานาชาติเบตง ส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว พัฒนาเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฝากทุกภาคส่วน พัฒนาความเป็นอยู่และความปลอดภัยของประชาชน

วันที่ 14 มีนาคม 2565 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ ท่าอากาศยานนานาชาติเบตง จังหวัดยะลา โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม, นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม, นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารท่าอากาศยานนานาชาติเบตง เข้าร่วม

นายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมสถาปัตยกรรม ของอาคารสนามบินเบตง ที่สวยงาม ตกแต่งด้วยไม้ไผ่ สะท้อนเอกลักษณ์ท้องถิ่น ซึ่งจะกลายเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของ อ.เบตง ต่อไป ทั้งนี้ รัฐบาลพยายามผลักดันส่งเสริมให้เมืองเบตง เป็นต้นแบบในด้านการท่องเที่ยวและการค้าชายแดน ตามนโยบาย ‘สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน’ ในการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมทั้งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

อ.เบตง เป็นอำเภอที่มีศักยภาพการพัฒนา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ถือเป็นเมืองชายแดนที่มีการเคลื่อนไหวทางด้านธุรกิจการค้า ประกอบกับพี่น้องประชาชนอยู่ร่วมกันเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นเมืองที่มีธรรมชาติสวยงาม จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางมาอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลได้เร่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านคมนาคม ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการแก่ประชาชน ทั้งด้านการขนส่งและการเดินทางต่อเนื่องหลายรูปแบบ รวมทั้งที่ท่าอากาศยานเบตงแห่งนี้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ถือเป็นการสนับสนุนการขนส่งทางอากาศ และเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ได้อย่างเพียงพอ

นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า รัฐบาลมีแผนจะสร้างและสนับสนุนความเชื่อมโยงกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน รวมทั้งชาวยะลา ร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมท่าอากาศยานเบตงแห่งนี้ ให้เป็นศูนย์กลางในการขนส่งทางอากาศของ จ.ยะลา และ จ.ใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ และพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีความมั่นคง อย่างยั่งยืน พร้อมฝากให้กองทัพ ฝ่ายความมั่นคง ดูแลเรื่องความปลอดภัยของประชาชน พร้อมฝากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และฝาก ส.ส.พื้นที่ ดูแลแก้ไขปัญหาลดความเดือดร้อนของประชาชนให้ดีที่สุด

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้พบปะพูดคุยกับประชาชนที่มาให้การต้อนรับ โดยกล่าวว่า ยินดีที่ได้มาพบประชาชนในวันนี้ ได้เห็นถึงความเจริญเติบโตของเบตง ที่ผ่านมารัฐบาลเร่งรัฐที่จะพัฒนาสนามบินเบตง ตั้งแต่ปี 2558-2565 และจะพัฒนาต่อให้สอดคล้องกับภาคการขนส่งคน สินค้า การท่องเที่ยว ที่จะเติบโตขึ้นในอนาคต ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก สิ่งสำคัญที่สุดในวันนี้ คือ ความรัก สามัคคีกัน ร่วมมือกัน เพราะทุกอย่างต้องเกิดจากการเริ่มต้นและทำอย่างต่อเนื่อง ไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้ในวันเดียว

วันนี้ เราอาจเผชิญกับปัญหาหลายประการ ทั้งสถานการณ์โควิด-19 ปัญหาทางเศรษฐกิจ สถานการณ์จากต่างประเทศ ซึ่งล้วนแต่เชื่อมโยงกัน เกิดผลกระทบต่อหลายประเทศทั่วโลก อย่างไรก็ตาม รัฐบาลพยายามแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ ให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด โดยเฉพาะการแก้ปัญหาความยากจนและปัญหาหนี้สินครัวเรือนแบบมุ่งเป้า ที่แก้ไขตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการประกอบอาชีพ การศึกษา ที่อยู่อาศัย สุขภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ โดยการนำปัญหาจากอดีตมาแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด เพื่ออนาคตของที่ดีของลูกหลานของพวกเราทุกคน ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร ทั้งนี้ เราทุกคนต้องร่วมมือกัน รวมทั้งขอให้เข้าใจและเชื่อมั่นรัฐบาล

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"