X

กรุงเทพฯ – ตลท. – มธ. เปิดหลักสูตรปั้น ‘นักลงทุน’ แห่งอนาคต

กรุงเทพฯ – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผนึก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ SkillLane เปิดตัวโครงการ ‘Thammasat Digital Skill Space’ พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ด้านการลงทุน แบบครบวงจร กรุยทางสู่ความมั่งคั่งและอิสรภาพทางการเงิน ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ บริษัท SkillLane เอดูเคชั่น จำกัด เปิดตัวโครงการ ‘Thammasat Digital Skill Space’ ซึ่งเป็นการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ด้านการลงทุนแบบครบวงจร โดยผู้เรียนจะมีความเข้าใจในระบบนิเวศของตลาดทุนอย่างลึกซึ้ง และได้รับการฝึกฝนทักษะการลงทุนอย่างยั่งยืน ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง และความไม่แน่นอนในโลกอนาคต

โครงการนี้จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาธรรมศาสตร์ สามารถเข้ามาเรียนรู้และสะสม=เทียบโอนหน่วยกิต หรือนำไปนับเป็นรายวิชาเลือกหรือวิชาเลือกเสรี ได้ตามข้อกำหนดของหลักสูตรได้ โดยในอนาคตจะเปิดโอกาสให้นิสิต-นักศึกษาทุกสถาบัน นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป ที่สนใจด้วย

‘Thammasat Digital Skill Space’ ต่อยอดมาจากบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาตลาดทุน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ระหว่าง มธ. และ ตลท. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางรากฐาน เตรียมความพร้อม และติดอาวุธให้กับผู้เรียน ทั้งในแง่องค์ความรู้ การตัดสินใจ การใช้เครื่องมือ และการฝึกปฏิบัติจริง ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญที่ประสบความสำเร็จด้านการลงทุน ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคง ความมั่งคั่ง และอิสรภาพทางการเงินแก่ผู้เรียนในท้ายที่สุด

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มธ. ระบุว่า ความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรงของโลกสมัยใหม่ ทำให้บทบาทของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต้องเปลี่ยนแปลงตาม ซึ่ง The World Economic Forum คาดการณ์ว่า ภายใน 5 ปีข้างหน้านี้ ทั่วโลกจะมีตำแหน่งงานหายไปมากถึง 85 ล้านตำแหน่ง แต่ขณะเดียวกัน จะมีงานใหม่ ๆ เกิดขึ้นถึง 97 ล้านตำแหน่ง ซึ่งแม้ว่าโดยภาพรวมตำแหน่งงานจะเพิ่มขึ้น แต่จะมีคนตกงานจำนวนมาก และงานจำนวนมากจะไม่มีคนทำ เพราะคนไม่มีทักษะที่จะทำงานใหม่ ๆ ได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา จำเป็นต้องคิดใหม่ว่าจะตอบโจทย์ตรงนี้อย่างไร

“ทุกวันนี้ มหาวิทยาลัยคงไม่สามารถที่จะตอบโจทย์เฉพาะนักศึกษาหรือคนรุ่นใหม่เพียงกลุ่มเดียวได้อีกต่อไป แต่จะต้องตอบโจทย์การเรียนรู้ของคนในทุกช่วงวัยหรือทุกเจนเนอเรชั่นด้วย ในขณะเดียวกัน จำเป็นต้องส่งเสริมการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ ซึ่งถือเป็นทักษะแห่งอนาคต ที่สำคัญคือการติดอาวุธและปรับเปลี่ยน mindset ด้านการลงทุน ซึ่งจะเป็นหนทางหนึ่งในการสร้างความมั่นคงและความมั่นคงในโลกยุคใหม่ได้” รศ.เกศินี กล่าว

ด้าน รศ.ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มธ. เปิดเผยว่า โครงการ Thammasat Digital Skill Space จะมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ด้านการลงทุนอย่างเข้มข้น โดยตั้งต้นจากหลักสูตรออนไลน์ของ ตลท. (SET e-Learning) ที่ให้ความรู้ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ไปจนถึงความรู้ขั้นสูง อาทิ การวางแผนการเงิน การลงทุนหุ้น อนุพันธ์ กองทุนรวม ตราสารหนี้ ฯลฯ โดย มธ. ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีความโดดเด่นทางด้าน Business School ซึ่งได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับโลกด้านบริหารธุรกิจถึง 3 สถาบัน (Triple Crown) จะนำชุดความรู้เหล่านั้นมาออกแบบใหม่เป็น ‘รายวิชา’ ที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ขณะที่ บริษัท SkillLane ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาออนไลน์ จะเข้ามาร่วมพัฒนาแพลทฟอร์มสำหรับการเรียนรู้ให้ทุกคนเข้าถึงได้

ส่วน ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน หนึ่งในภารกิจสำคัญที่ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง คือ การส่งเสริมความรู้ด้านการเงิน โดยเฉพาะกลุ่มนิสิต นักศึกษา สำหรับหลักสูตรออนไลน์ SET e-Learning จะสอดรับกับการเรียนรู้วิถีใหม่ ตอบโจทย์การเรียนรู้แบบดิจิทัล นับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือในการสร้างช่องทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเพิ่มทักษะด้านการเงินของคนไทย วางรากฐานในการสร้างบุคลากรด้านการเงิน การลงทุนที่มีคุณภาพ สนับสนุนการพัฒนาการศึกษา ตลาดทุนและเศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืน

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"