X

เริ่มแล้ว! เลือกตั้งซ่อม ส.ส.กทม.เขต 9 หลายหน่วยคึกคัก ปชช.เข้าแถวรอใช้สิทธิ์แต่เช้า

กรุงเทพฯ – เปิดหีบบัตรเลือกตั้งซ่อมหลักสี่-จตุจักร (บางส่วน) แล้ว ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจการส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้ง ก่อนเปิดหีบในเวลา 08.00 น. ให้ผู้ที่มาลงคะแนนคนแรกได้ตรวจสอบว่า ภายในหีบไม่มีเอกสารหรือสิ่งของใด ๆ ก่อนลงคะแนน

วันที่ 30 มกราคม 2565 เวลา 05.00 น. ณ สำนักงานเขตหลักสี่ นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจการส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์ให้แก่ คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยระหว่างเวลา 05.00-07.00 น. มีการเคลื่อนย้ายหีบบัตรเลือกตั้งไปไว้ประจำหน่วย เวลา 08.00 น. เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง เปิดหีบบัตรให้ผู้ที่มาลงคะแนนคนแรกได้ตรวจสอบว่า ภายในหีบไม่มีเอกสารหรือสิ่งของใด ๆ ทั้งสิ้น ก่อนดำเนินการเลือกตั้งต่อไป โดยมีผู้บริหารเขตหลักสี่และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยม  ก่อนที่ปลัด กทม. ลงพื้นที่ตรวจสอบการเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งอาคารโรงเรียนวัดเสมียนนารี เขตจตุจักร

การเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 ในวันนี้ (30 มกราคม 2565) ระว่างเวลา 08.00-17.00 น. ประกอบด้วย เขตหลักสี่ และเขตจตุจักร (เฉพาะแขวงลาดยาว แขวงเสนานิคม และแขวงจันทรเกษม) มีหน่วยเลือกตั้งรวม 280 หน่วยเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวม 167,161 คน จากจำนวนประชากรรวม 199,605 คน แบ่งเป็น เขตหลักสี่ (แขวงทุ่งสองห้อง และแขวงตลาดบางเขน) 122 หน่วยเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 83,712 คน จากจำนวนประชากรทั้งหมด 100,529 คน เขตจตุจักร (เฉพาะแขวงลาดยาว แขวงเสนานิคม และแขวงจันทรเกษม) 158 หน่วยเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 83,449 คน จากจำนวนประชากรทั้งหมด 99,076 คน

กรุงเทพมหานคร เชิญชวนผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.กทม.เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในเวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อ โดยไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร

หลักฐานที่ใช้แสดงตัว ณ หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่
1.บัตรประจำตัวประชาชน หมดอายุสามารถใช้สิทธิได้
2.บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่าย และมีเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร เช่น ใบอนุญาตขับขี่ พาสปอร์ต บัตรคนพิการ แต่หากบัตรฯ หมดอายุไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้

การเลือกตั้งครั้งนี้ มีขึ้นท่ามกลางมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด เพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นที่อยู่บริเวณที่เลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งควรปฏิบัติตามคำแนะนำของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
2. ถอดหน้ากากได้เฉพาะเวลาแสดงตนใช้สิทธิและรับบัตรเลือกตั้งเท่านั้น
3. เว้นระยะห่างกับผู้อื่นอย่างน้อย 1.5 เมตร
4. ตรวจวัดอุณหภูมิ หากมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียสหรือมีไข้ เป็นหวัด ไอ หรือจามผิดปกติต้องใช้ช่องทางลงคะแนนในคูหาลงคะแนนพิเศษที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้จัดเตรียมไว้ให้
5. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าไปในที่เลือกตั้งและก่อนออกจากที่เลือกตั้ง

ทั้งนี้ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งหมด 8 คน จาก 8 พรรคการเมือง ที่หาเสียงกันอย่างขับเคี่ยว ต่างลงพื้นที่พบปะประชาชนในชุมชน บ้านมีรั้ว แฟลตตำรวจ หรือแม้แต่ค่ายทหาร เพราะผู้สมัครแต่ละคนมีเวลาหาเสียงเพียง 25 วัน นับจากจับสลากได้หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร เมื่อ 6 ม.ค.65

การเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กทม.เขต 9 เป็นผลสืบเนื่องจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อ 22 ธ.ค.64 ให้สมาชิกภาพการเป็น ส.ส. ของนายสิระ เจนจาคะ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่า กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา หรือคดีฉ้อโกง เมื่อปี 2538 ทำให้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ต้องจัดการเลือกตั้งภายใน 45 วัน โดยนายสิระ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งซ่อมทั้งหมด

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"