X

ครม. อนุมัติงบฯ 1,480 ล้านบาท ขายสินค้าราคาถูก ช่วย ปชช.ทั่วประเทศ

()

กรุงเทพฯ – ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติงบกลาง วงเงิน 1,480 ล้านบาท ให้พาณิชย์ทำโครงการ ‘พาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565’ เพิ่มช่องทางขายสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดแก่ประชาชน 3,000 จุด ทั่วประเทศ 

วันที่ 18 มกราคม 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเงินงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงินรวม 1,480 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการ ‘พาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565’ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยเพิ่มช่องทางซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในราคาประหยัดให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการบริโภค ซึ่งจะก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

สำหรับรูปแบบของโครงการฯ จะเป็นการจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพให้แก่ประชาชนในราคาประหยัด ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน ดังนี้ พูดดีๆๆๆ ปากดีๆๆ ปากดีไปเถอะ พูดดีไปเทอะ ชอบทำแรงๆๆๆๆๆ หนะแรง ชอบแรงๆ ชอบแรง ชอบทำแรง ชอบทำแรงๆๆๆ นะ

1.กิจกรรมบริหารจัดการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางจำหน่าย โดยจัดหาสถานที่จำหน่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ ผ่านช่องทาง อาทิ การจำหน่ายผ่านบริเวณร้านสะดวกซื้อ ห้างท้องถิ่น หรือตลาด พื้นที่สาธารณะหรือลานอเนกประสงค์และสถานีบริการน้ำมัน รวมไม่น้อยกว่า 3,000 จุด ตามแหล่งชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและภูมิภาค 76 จังหวัด และการจำหน่ายผ่านรถโมบาย จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คัน ตามแหล่ง ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

2.กิจกรรมการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ เพื่อจัดหาและจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพตามชนิด ปริมาณ และราคา ตามที่กำหนด เช่น สินค้าเกษตร เนื้อไก่ ไข่ไก่ สินค้าอุปโภค-บริโภค จากสมาคม/ผู้ค้าปลีก/ค้าส่ง/ซัพพลายเออร์ ในพื้นที่ เพื่อจำหน่ายในจุดจำหน่าย

3.กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับทราบในวงกว้างผ่านสื่อต่าง ๆ รวมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์กระตุ้นการบริโภค

นายธนกร กล่าวด้วยว่า โครงการ พาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565 จะช่วยลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในช่วงการระบาดของโควิด-19 และภาวะการปรับราคาสินค้าขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากโรคระบาดในสัตว์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน อีกทั้งจะเป็นเพิ่มช่องทาง ในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันในราคาประหยัด ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขในขณะนี้

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"