X

‘เปิด 10 งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อคุณภาพชีวิตในบ้านและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น’

กรุงเทพฯ – RISC จับมือ บ้านและสวน เผยแพร่ งานวิจัยและนวัตกรรม สู่การสร้างคอนเทนต์ย่อยง่าย ‘เปิด 10 งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อคุณภาพชีวิตในบ้านและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น’  

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ระบุว่า ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน โดยบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตอกย้ำกลยุทธ์การสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ทุกชีวิต หรือ ‘For All Well-Being’ ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่ลูกบ้าน แต่รวมถึงสังคมโดยรวม จึงร่วมกับ ‘บ้านและสวน’ ผู้นำคอนเทนต์ด้านการออกแบบและที่อยู่อาศัย นำองค์ความรู้จาก 10 งานวิจัยและนวัตกรรมของ RISC ต่อยอดเป็นคอนเทนต์ที่เข้าใจง่าย เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ และส่งเสริมให้เกิดคุณภาพชีวิตในบ้าน ความเป็นอยู่ที่ดี (Well-being) และสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนสู่สาธารณชน และให้แฟนคลับของบ้านและสวน ได้ติดตามเดือนละ 1 คอนเทนต์ เริ่มต้นเดือนมกราคม 2565 นี้

RISC ศูนย์วิจัยทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนแห่งแรกของภูมิภาคเอเชีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางของข้อมูลงานวิจัยและเป็นเครือข่ายของนักวิจัยด้านความยั่งยืนทั่วโลก ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินงานวิจัยสำหรับสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสรรพสิ่งบนโลก หรือ For All Well-Being พร้อมทั้งมีความตั้งใจที่จะเป็นศูนย์วิจัยเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณชน เพื่อสร้างประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ในวงกว้าง

ด้วยเหตุนี้ RISC จึงได้ร่วมมือกับ บ้านและสวน เพื่อร่วมกันนำงานวิจัยและนวัตกรรมมาแบ่งปันในรูปแบบการเขียนบทความ เป็นชุดความรู้ที่สามารถอ่านเข้าใจง่าย เข้าถึงได้กับกลุ่มคนได้มากขึ้น เพื่อให้องค์ความรู้จากงานวิจัยสามารถส่งต่อไปยังแฟนคลับของบ้านและสวน และผู้ที่สนใจนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงและในทุกบ้านของทุกคน ด้วยซีรีส์ความรู้ ‘เปิด 10 งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อคุณภาพชีวิตในบ้านและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น’

“RISC และทีมงาน บ้านและสวน ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดที่อยู่อาศัย สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งกำลังเป็นเทรนด์สำคัญและประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก จึงนำองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมมาย่อยเป็นคอนเทนต์ที่เข้าใจง่าย ไม่ว่าจะเป็นประเด็นด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Energy & Environment) เช่น การทำให้บ้านเย็น ลดความร้อนให้บ้าน บ้านเล็กแต่อยู่สบาย นวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ นวัตกรรมการก่อสร้างที่ช่วยลดปัญหาที่เราพบเจอทุกวัน และวัสดุก่อสร้างที่ทำจากเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพื่อลดการใช้ทรัพยากร รวมถึงสุขภาพและความปลอดภัย (Home & Well-Being) เช่น ความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในบ้านแบบคาดไม่ถึง ภัยจากอุบัติเหตุในบ้าน การทำให้บ้านปลอดภัยและลดผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งพฤติกรรมและจิตวิทยา (Behavior & Psychology) เช่น การลดความเครียดจากการจัดบ้านได้อย่างไร สามารถติดตามอ่านได้เดือนละ 1 คอนเทนต์ เริ่มต้นเดือนมกราคมนี้ ทางเว็บไซต์ของบ้านและสวน www.baanlaesuan.com และ FB : บ้านและสวน Baanlaesuan.com” รศ.ดร.สิงห์ กล่าว

รศ.ดร.สิงห์ กล่าวเสริมว่า ความร่วมมือครั้งนี้ นับเป็นการต่อยอดความสำเร็จของความร่วมมือในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ซึ่ง RISC และ บ้านและสวน ได้ร่วมกันนำองค์ความรู้และงานวิจัย มาพัฒนาเป็น 8 คอนเทนต์ด้านการอยู่อาศัย ซึ่งได้รับผลตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี โดยมียอดเข้าถึง (Reach) มากกว่า 1 ล้านครั้ง โดยคอนเทนต์ที่ได้รับความสนใจมากที่สุด คือ 10 จุดอ่อนบ้าน ทำร่างพัง จิตป่วยโดยไม่รู้ตัว รองลงมาเป็นเรื่องของ 5 วิธีปรับบ้าน แก้ปัญหาผู้สูงอายุนอนไม่หลับ และอันดับ 3 คือ บ้านผู้สูงอายุ ควรใช้พื้นไม้ ช่วยป้องกันเจ็บป่วยได้เพราะอะไร

ด้วยกระแสตอบรับที่ดีดังกล่าว จึงได้รวมเนื้อหาเป็นฉบับพิเศษอีก 1 คอลัมน์ และนำมาสู่ความร่วมมือในครั้งนี้ “เปิด 10 งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อคุณภาพชีวิตในบ้านและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น” โดยอาศัยข้อมูลจากนักวิจัยของ RISC ที่มีองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมด้านที่อยู่อาศัยและความเป็นอยู่ที่ดี มาต่อยอดและย่อยให้เป็นคอนเทนต์ที่เข้าใจง่ายโดยทีมงานจาก บ้านและสวน ซึ่งหากได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชน พร้อมที่จะร่วมงานกับ RISC เพื่อผลิตคอนเทนต์อย่างต่อเนื่อง

ผู้สนใจสามารถติดตามอ่านย้อนหลังทั้ง 8 คอนเทนต์ได้ตาม URL: ข้างล่าง ดังนี้

10 จุดอ่อนบ้าน ทำร่างพัง จิตป่วยโดยไม่รู้ตัว
https://www.baanlaesuan.com/236227/ideas/house-ideas/wellness-home
5 วิธีปรับบ้าน แก้ปัญหาผู้สูงอายุนอนไม่หลับ
https://www.baanlaesuan.com/237845/ideas/house-ideas/insomnia
บ้านผู้สูงอายุ ควรใช้พื้นไม้ ช่วยป้องกันเจ็บป่วยได้เพราะอะไร
https://www.baanlaesuan.com/239630/ideas/house-ideas/wood-floor-elderly
ปรับบ้านรับวัยเกษียณ
https://www.baanlaesuan.com/235011/ideas/house-ideas/elderly-home
เสียงไล่งู ภูมิปัญญาไทยแบบดั้งเดิม
https://www.baanlaesuan.com/232972/ideas/house-ideas/snake-away-wave-thai-house
บ้านที่โปร่งสบาย ต้องทำฝ้าเพดานสูงเท่าไร
https://www.baanlaesuan.com/241229/ideas/house-ideas/ceiling-hight
7 แนวทาง WFH ไม่ป่วยจากการอยู่บ้านนานๆ
https://www.baanlaesuan.com/242326/ideas/house-ideas/wfh-well-being
เลือกทำเลบ้านผิด เสี่ยงเกิดโรคและอันตราย
https://www.baanlaesuan.com/243577/ideas/house-ideas/electromagnetic

และฉบับพิเศษอีก 1 คอลัมน์ จากการคัดสรรเนื้อหา 8 คอนเทนต์
การปรับบ้านเพื่อสุขภาวะที่ดี ตามหลัก WELL Building Standard
https://www.baanlaesuan.com/248955/ideas/house-ideas/well-being-home

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"