อัตราลดต่อเนื่อง! โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 4,753 คน เสียชีวิตเพิ่ม 27 คน

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineกรุงเทพฯ – ศบค. รายงาน โควิด-19 วันนี้ ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 4,753 คน (น้อยกว่าเมื่อวานพันกว่าคน) สะสม 2,111,566 คน เสียชีวิตเพิ่ม 27 คน สะสม 20,734 … อ่านเพิ่มเติม อัตราลดต่อเนื่อง! โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 4,753 คน เสียชีวิตเพิ่ม 27 คน