X

บพท.ลุยแก้จน 906 คน ใน 5 อำเภอ จ.ลำปาง

ลำปาง – หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) จับมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สานพลังทุกภาคส่วน ลุยแก้จนใน 5 อำเภอ จังหวัดลำปาง

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมประชุมประชาคม ที่โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง มีผู้แทนจากภาคประชาสังคม ผู้แทนจากองค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้แทนจากองค์กรปกครองท้องที่ ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และบุคลากรด้านสาธารณสุข รวม 30 คน เข้าร่วมประชุม

มีเป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลคนยากจน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ ในพื้นที่ 5 อำเภอของจังหวัดลำปาง ประกอบด้วย อำเภอเมืองลำปาง เมืองปาน เถิน งาว และห้างฉัตร

โอกาสนี้ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย กรรมการ บพท. ชี้แจงว่า การขับเคลื่อนกลไกการแก้ไขความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ เป็นการสานพลังของหน่วยงานรัฐและเอกชนในพื้นที่ เพื่อบรรลุเป้าหมายแก้ไขความยากจนร่วมกัน และการแก้ไขความยากจนต้องเน้นแก้ที่ต้นเหตุ ไม่ใช่แก้ที่อาการ

สำหรับแนวทางดำเนินการแก้ไขความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและยั่งยืน จะเริ่มจากการค้นหาและสอบทานข้อมูลคนจน ซึ่งค้นพบว่าใน 5 อำเภอข้างต้น มีคนจนจำนวน 906 คน ข้อมูลคนจนดังกล่าวจะถูกใช้เป็นฐานข้อมูล ในการออกแบบโครงการช่วยเหลือคนจนอย่างตรงเป้า รวมทั้งการพัฒนาระบบส่งต่อความช่วยเหลือ โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยให้คนจนหลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างยั่งยืน

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"