X

สธ.งัด 6 กฎเหล็ก ลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. ให้ปลอดภัยห่างไกลโควิด

กรุงเทพฯ – อธิบดีกรมอนามัย ขอความร่วมมือประชาชนและหน่วยเลือกตั้ง ปฏิบัติตามมาตรการสาธาณสุขอย่างเคร่งครัด ในการลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายนนี้

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ระบุว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้จัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) กว่า 5,300 แห่งทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งหลายพื้นที่ยังพบสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอความร่วมมือให้เข้มการปฏิบัติตามมาตรการ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ ดังนี้


6 ข้อปฏิบัติ สำหรับหน่วยเลือกตั้ง 

1. สถานที่เลือกตั้งควรมีการระบายอากาศที่ดี ไม่แออัด
2. ในหน่วยเลือกตั้งต้องกำหนดจุดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อให้บริการประชาชนที่มาใช้สิทธิในทุกหน่วยเลือกตั้ง ทั้งก่อนและหลังเข้าคูหา
3. ให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจอุณหภูมิผู้มาใช้สิทธิ หากพบว่า อุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ควรให้แยกใช้สิทธิลงคะแนนในคูหาพิเศษ เพื่อไม่ให้ปะปนกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนอื่น และแจ้งหน่วยบริการสาธารณสุขเพื่อดำเนินการต่อไป
4. ควบคุมดูแลให้ผู้มีสิทธิและผู้ที่อยู่ในหน่วยเลือกตั้งสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
5. จัดระยะห่างของผู้ที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนเข้าไปยังคูหา เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดระหว่างกัน
6. ควรทำความสะอาดอุปกรณ์ หรือจุดที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อย ๆ หรืออาจให้ประชาชนนำปากกาส่วนตัวมาเอง

อธิบดีกรมอนามัย กล่าวต่อว่า สำหรับการเตรียมของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้น ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

6 ข้อปฏิบัติ สำหรับประชาชน

1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นผ่านเว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/
2. ประเมินความเสี่ยงตนเองผ่าน แอปพลิเคชันไทยเซฟไทย หรือ แอปพลิเคชันอื่น ๆ
3. ควรนำปากกาส่วนตัวไปเอง เพื่อลดการสัมผัสร่วม ซึ่งสามารถทำได้ ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561
4. สวมหน้ากากอนามัย และพกเจลแอลกอฮอล์
5. ไม่นำบุตรหลานไปยังหน่วยเลือกตั้ง
6. กรณีเดินทางด้วยรถสาธารณะ ให้สวมหน้ากากตลอดเวลาและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หลังสัมผัสอุปกรณ์ภายในรถ

 

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"