โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 6,428 คน เสียชีวิตเพิ่ม 49 คน

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine กรุงเทพฯ – ศบค. รายงาน โควิด-19 วันนี้ ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 6,428 คน สะสม 2,071,009 คน เสียชีวิตเพิ่ม 49 คน สะสม 20,436 คน กลับบ้านได้ 7,882 คน วั … อ่านเพิ่มเติม โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 6,428 คน เสียชีวิตเพิ่ม 49 คน