โควิดวันนี้ เสียชีวิตเพิ่ม 57 คน ติดเชื้อเพิ่ม 7,496 คน

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine () กรุงเทพฯ – ศบค. รายงาน โควิด-19 วันนี้ ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 7,496 คน สะสม 1,996,969 คน เสียชีวิตเพิ่ม 57 คน สะสม 19,883 คน กลับบ้านได้ 7,452 คน … อ่านเพิ่มเติม โควิดวันนี้ เสียชีวิตเพิ่ม 57 คน ติดเชื้อเพิ่ม 7,496 คน