โควิดวันนี้ เสียชีวิตเพิ่ม 61 คน ติดเชื้อเพิ่ม 6,904 คน

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineกรุงเทพฯ – ศบค. รายงาน โควิด-19 วันนี้ ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 6,904 คน สะสม 1,982,495 คน เสียชีวิตเพิ่ม 61 คน สะสม 19,764 คน กลับบ้านได้ 8,024 คน วัน … อ่านเพิ่มเติม โควิดวันนี้ เสียชีวิตเพิ่ม 61 คน ติดเชื้อเพิ่ม 6,904 คน