โควิดวันนี้ เสียชีวิต 88 คน ติดเชื้อ 9,224 คน

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineกรุงเทพฯ – ศบค. รายงาน โควิด-19 วันนี้ ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 9,224 คน สะสม 1,903,165 คน เสียชีวิตเพิ่ม 88 คน สะสม 19,158 คน กลับบ้านได้ 8,305 คน วัน … อ่านเพิ่มเติม โควิดวันนี้ เสียชีวิต 88 คน ติดเชื้อ 9,224 คน