โควิดวันนี้ เสียชีวิต 84 คน ติดเชื้อ 9,658 คน

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineกรุงเทพฯ – ศบค. รายงาน โควิด-19 วันนี้ ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 9,658 คน สะสม 1,884,973 คน เสียชีวิตเพิ่ม 84 คน สะสม 19,006 คน กลับบ้านได้ 8,526 คน วัน … อ่านเพิ่มเติม โควิดวันนี้ เสียชีวิต 84 คน ติดเชื้อ 9,658 คน