ลดต่อเนื่อง! โควิดวันนี้ เสียชีวิต 57 คน ติดเชื้อ 8,452 คน

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineกรุงเทพฯ – ศบค. รายงาน โควิด-19 วันนี้ ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 8,452 คน สะสม 1,875,315 คน เสียชีวิตเพิ่ม 57 คน สะสม 18,922 คน กลับบ้านได้ 8,449 คน วัน … อ่านเพิ่มเติม ลดต่อเนื่อง! โควิดวันนี้ เสียชีวิต 57 คน ติดเชื้อ 8,452 คน