โควิดวันนี้ เสียชีวิต 66 คน ติดเชื้อ 7,706 คน

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineกรุงเทพฯ – ศบค. รายงาน โควิด-19 วันนี้ ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 7,706 คน สะสม 1,866,863 คน เสียชีวิตเพิ่ม 66 คน สะสม 18,865 คน กลับบ้านได้ 9,532 คน วัน … อ่านเพิ่มเติม โควิดวันนี้ เสียชีวิต 66 คน ติดเชื้อ 7,706 คน