โควิดวันนี้ เสียชีวิต 44 คน ติดเชื้อ 8,675 คน

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineกรุงเทพฯ – ศบค. รายงาน โควิด-19 วันนี้ ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 8,675 คน สะสม 1,859,157 คน เสียชีวิตเพิ่ม 44 คน สะสม 18,799 คน กลับบ้านได้ 9,589 คน วัน … อ่านเพิ่มเติม โควิดวันนี้ เสียชีวิต 44 คน ติดเชื้อ 8,675 คน