โควิดวันนี้ เสียชีวิต 56 คน ติดเชื้อ 9,351 คน

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineกรุงเทพฯ – ศบค. รายงาน โควิด-19 วันนี้ ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 9,351 คน สะสม 1,850,482 คน เสียชีวิตเพิ่ม 56 คน สะสม 18,755 คน กลับบ้านได้ 10,098 คน วั … อ่านเพิ่มเติม โควิดวันนี้ เสียชีวิต 56 คน ติดเชื้อ 9,351 คน