X

MQDC สุดปลื้ม! รับรางวัล ‘องค์กรนวัตกรรมดีเด่น’ ตอกย้ำแนวคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อทุกชีวิต

กรุงเทพฯ – บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ได้รับรางวัลเกียรติคุณด้าน ‘องค์กรนวัตกรรมดีเด่น’ ประเภทองค์กรภาคเอกชนขนาดใหญ่ จากพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมประจำปี 2564 เนื่องในวันนวัตกรรมแห่งชาติ จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เพื่อเชิดชูเกียรติคนและองค์กรไทยที่สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมอันโดดเด่นและก่อให้เกิดคุณค่าต่อประเทศชาติ

วันที่ 22 ตุลาคม 2564 นายคีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์ ประธานผู้อำนวยการ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ระบุว่า ในนามของ MQDC รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลองค์กรนวัตกรรมดีเด่น เราให้ความสำคัญต่อการศึกษาและการวิจัยงานด้านนวัตกรรม รวมถึงมีแนวทางอย่างชัดเจนในการส่งเสริมให้นำผลงานวิจัยมาปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง

MQDC จัดตั้งศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือศูนย์ RISC by MQDC เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการวิจัยและคิดค้นนวัตกรรมสำหรับสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับทุกชีวิต ซึ่งเราเปิดกว้างให้บุคคลภายนอกสามารถนำงานวิจัยของ RISC ไปต่อยอดเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ (FutureTales Lab by MQDC) ที่ทำหน้าที่ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอนาคตของการใช้ชีวิต โดยใช้เครื่องมือการคาดการณ์อนาคตเพื่อสะท้อนภาพของการอยู่อาศัย การทำงาน การเรียนรู้ การใช้เวลาว่าง การเดินทาง และบริบทของความยั่งยืน รวมถึงสร้างแพลตฟอร์มความร่วมมือกับหน่วยงานและชุมชนต่าง ๆ เพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้กับทุกคน

“การได้รับเกียรติจาก NIA ในครั้งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของทีมงานทุกคน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางการทำงานด้านนวัตกรรมของ MQDC จะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันต่อภาคธุรกิจและภาครัฐบาล เพื่อทำให้เกิดการขับเคลื่อนในการพัฒนาศักยภาพทางด้านนวัตกรรมของประเทศต่อไป” นายคีรินทร์ กล่าว

ด้าน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มีเสถียรภาพอย่างยั่งยืนตามแนวทางในยุทธศาสตร์ชาตินั้น จำเป็นต้องอาศัยความรู้และความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนากำลังคนที่เหมาะสม เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการนำพาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง โดยยุทธศาสตร์ชาติได้ระบุวาระการพัฒนาที่เน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation-driven Economy)

ด้วยเหตุนี้ กระทรวง อว. จึงมุ่งเน้นการบ่มเพาะและพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการนวัตกรรม การพัฒนาระบบนิเวศทางนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการสร้างและแปลงนวัตกรรมสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม การใช้องค์ความรู้ ผลงานวิจัย และนวัตกรรม/ เพื่อช่วยประชาชน สังคม และภาคธุรกิจ ขณะเดียวกันจะสร้างกลไกความร่วมมือในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมชั้นแนวหน้าระดับสากล มาพัฒนาและประยุกต์ใช้เสริมศักยภาพการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมภายในประเทศ

ดังนั้น กระทรวง อว. เชื่อมั่นว่าการจัดงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ จะเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะสร้างความตระหนัก ผลักดันและกระตุ้นให้เกิดการคิด พัฒนา และต่อยอดนวัตกรรมของคนไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม และถือเป็นเวทีในการสื่อสารและสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพของผู้ประกอบการ หน่วยงาน และนวัตกรไทย ให้เห็นว่าประเทศไทยและคนไทยสามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมที่ทัดเทียมกับนานาประเทศชั้นนำด้านนวัตกรรมได้

วันนวัตกรรมแห่งชาติ จะตรงกับวันที่ 5 ตุลาคมของทุกปี โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ได้จัดพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 โดยรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้าน “องค์กรนวัตกรรมดีเด่น” ถือเป็นรางวัลที่จะมอบให้กับองค์กรที่มีการบริหารจัดการนวัตกรรมภายในที่โดดเด่นเป็นแบบอย่างให้กับประเทศ สนับสนุนแนวทางที่ดีในการใช้นวัตกรรมเพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์ต่าง ๆ สร้างความตระหนักถึงความสำคัญด้านการจัดการนวัตกรรมอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่องที่จะช่วยส่งเสริมการเติบโตด้านความยั่งยืนให้กับองค์กรอย่างแท้จริง

ปีนี้ มีองค์กรด้านต่าง ๆ อาทิ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านสื่อและการสื่อสาร และด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่นร่วมส่งผลงานประกวดกว่า 910 ผลงาน

ติดตามผลการประกาศรางวัลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/NIAThailand

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"