โควิดวันนี้ เสียชีวิต 73 คน ติดเชื้อ 9,727 คน

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineกรุงเทพฯ – ศบค. รายงาน โควิด-19 วันนี้ ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 9,727 คน สะสม 1,821,579 คน เสียชีวิตเพิ่ม 73 คน สะสม 18,559 คน กลับบ้านได้ 10,075 คน วั … อ่านเพิ่มเติม โควิดวันนี้ เสียชีวิต 73 คน ติดเชื้อ 9,727 คน