โควิดวันนี้ เสียชีวิต 71 คน ติดเชื้อ 9,122 คน

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineกรุงเทพฯ – ศบค. รายงาน โควิด-19 วันนี้ ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 9,122 คน สะสม 1,802,934 คน เสียชีวิตเพิ่ม 71 คน สะสม 18,407 คน กลับบ้านได้ 10,731 คน วั … อ่านเพิ่มเติม โควิดวันนี้ เสียชีวิต 71 คน ติดเชื้อ 9,122 คน