X

PDPA in Action ตอบโจทย์คนทำงาน Data Protection

กรุงเทพฯ – PDPA in Action หลักสูตรสำหรับองค์กรที่ต้องลงมือปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างเป็นรูปธรรม

เมื่อทุกองค์กรในประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (Personal Data Protection Act, B.E.2562) หรือ PDPA อย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 วันนี้ หลายองค์กรเพิ่งเริ่มศึกษา หลายองค์กรเพิ่งเริ่มทำ หลายองค์กรทำไปแล้วแต่ติดในการตีความกฎหมายสู่การปฏิบัติ ทำอย่างไรจึงจะทำให้ทันเวลาอีกไม่ถึง 8 เดือน

หลักสูตร PDPA in Action โดย บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด (DBC) และสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI) คือ คำตอบ

“จากการที่เราเปิดอบรมหลักสูตร ICDL PDPA ให้ลูกค้ากว่า 1,000 คน และให้บริการที่ปรึกษาด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหลายสิบองค์กร การทำ PDPA ในองค์กรให้ประสบความสำเร็จและสามารถปฎิบัติได้จริง ประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลักด้วยกัน คือ

1) การปรับปรุงแก้ไขสัญญา เอกสารบันทึกและข้อตกลงที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
2) การจัดการกิจกรรมและกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรที่มีข้อมูลส่วนบุคคลไหลเวียน
3) การพัฒนาและจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอที ขององค์กรที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์และข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งปัญหาที่เกิดกับองค์กรส่วนใหญ่คือการจัดการเอกสารและกระบวนการทางธุรกิจทีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล”

ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด และผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI) กล่าวถึงที่มาของหลักสูตร

หลักสูตร PDPA in Action จึงเป็นหลักสูตรที่จะช่วยให้องค์กรดำเนินงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมี 2 หลักสูตร คือ
1.หลักสูตร Data Flow Diagram for PDPA การสร้างแผนภาพกระแสข้อมูลเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อบรมวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 โดยอาจารย์สุกฤษ โกยอัครเดช หัวหน้าทีมที่ปรึกษาด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ
2.หลักสูตร PDPA Documentation Preparation การจัดทำเอกสารให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อบรมวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 โดยอาจารย์สันต์ภพ พรวัฒนะกิจ หัวหน้าที่ปรึกษาด้านกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคล

อาจารย์สุกฤษ ให้รายละเอียดที่มาของหลักสูตร Data Flow Diagram for PDPA ว่า แผนภาพกระแสข้อมูล หรือ Data Flow Diagram (DFD) เป็นการวาดแบบจำลองการไหลเวียนของข้อมูลจากโหนดหนึ่งไปยังอีกโหนดหนึ่งโดยระบุทิศทางการไหล โดยปกติแล้วการวาดแผนผัง Flow Chart / Flow Diagram ลักษณะนี้จะใช้ในวงการไอทีเพื่อใช้สื่อสารกันระหว่างผู้ออกแบบระบบและผู้พัฒนาระบบ แต่เรานำมาปรับใช้ในการสื่อสารภายในองค์กร ให้เห็นภาพการไหลเวียนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อที่จะประเมินความเสี่ยงของข้อมูลแต่ละชุด และปรับปรุงการทำงานให้มีความมั่นคงปลอดภัยตรงตามที่กฎหมายกำหนด

หลักสูตร Data Flow Diagram for PDPA สอนการวาด DFD ตลอดจนการประเมินความเสี่ยงของข้อมูลที่ปรากฏด้วย Heatmap และการจัดทำบันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing Activities: RoPA) ซึ่ง PDPA กำหนดให้ผู้ควบคุมข้อมูลต้องมีบันทึกฯ ดังกล่าวตามหลักความรับผิดชอบเมื่อ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือหน่วยงานกำกับดูแลขอตรวจสอบ หากไม่มีอาจระวางโทษปรับสูงสุด 3 ล้านบาท

สำหรับหลักสูตร PDPA Documentation Preparation อาจารย์สันต์ภพ กล่าวว่า จะเป็นการสอนการจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) แบบฟอร์มขอความยินยอม (Consent Form) และแบบคำร้องใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Request) ซึ่งล้วนแต่เป็นเอกสารด้านการคุ้มครองข้อมูลฯ ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสัมผัสโดยตรงเมื่อติดต่อหรือมีธุรกรรมกับองค์กร เอกสารประเภทนี้มีความสำคัญต่อคนทำ PDPA ไม่น้อย เพราะเป็นเครื่องแสดงถึงความรับผิดชอบต่อการทำตาม PDPA ขององค์กรที่สามารถสังเกตเห็นได้เด่นชัด แสดงถึงการให้ความเคารพสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และหากทำไม่ถูกอาจก่อให้เกิดปัญหากรณีละเมิดได้ง่าย อาจารย์สันต์ภพ กล่าวถึงเนื้อหาของหลักสูตร PDPA Documentation Preparation

“PDPA in Action สองหลักสูตรนี้จะช่วยให้คนเข้าถึงองค์ความรู้และมีแนวทางปฏิบัติ หากธุรกิจขององค์กรไม่สลับซับซ้อน บุคลากรไม่มาก ข้อมูลไหลเวียนไม่เยอะ ก็อาจไม่จำเป็นต้องจัดจ้างที่ปรึกษา สามารถเรียนและนำไปประยุกต์ใช้ทำ PDPA เองในองค์กรได้ โดยเลือกเรียนหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือทั้ง 2 หลักสูตรได้” ดร.อุดมธิปก เสริม

ผู้ที่สนใจหลักสูตร PDPA in Action สามารถสมัครได้ทาง https://pdpa.online.th/allcourse
เฟซบุ๊กเพจ PDPA Thailand
ไลน์ @pdpathailand
หรือ โทร.065-982-5412 (คุณสุ) / 081-632-5918 (คุณปุ๋ม)

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"