X

ครม.เคาะจ่ายเงินเยียวยาเด็กเล็ก 2,000 บาท พร้อมพยุงจ้างงานเอสเอ็มอี เดือนละ 3,000 บาท 3 เดือน

กรุงเทพฯ – ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบจ่ายเงินเยียวยา 3,000 บาท/คน/เดือน พยุงการจ้างงานเอสเอ็มอี เป็นเวลา 3 เดือน  พร้อมอนุมัติงบประมาณ จ่ายเงินเยียวยาเด็กเล็ก 2,000 บาท จำนวน 6.6 แสนคน

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบหลักการโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจเอสเอ็มอี เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงาน ตลอดจนสร้างความแข็งแรงให้แก่ธุรกิจ พร้อมให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลแก่ผู้ประกอบการในส่วนของรายได้จากเงินอุดหนุนดังกล่าว และให้กระทรวงแรงงานจัดทำรายละเอียดข้อเสนอ ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้พิจารณา ก่อนเสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเป็นนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม มีการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทยไม่เกิน 200 คน โดยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในเดือนตุลาคม 2564 และรับเงินอุดหนุนในเดือนที่ 1-3 (ตั้งแต่พฤศจิกายน 2564 ถึงมกราคม 2565)

เงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุน
รัฐจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมและรักษาการจ้างงานให้แก่นายจ้าง ให้ลูกจ้างสัญชาติไทย จำนวนไม่เกิน 200 คน ในอัตรา 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน เงินอุดหนุนคำนวณตามยอดการจ้างจริงทุกเดือน โดยพิจารณาจากจำนวนลูกจ้างที่นำส่งเงินสมทบประกันสังคม นายจ้างจะต้องรักษาการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในระหว่างร่วมโครงการ หากต่ำกว่าร้อยละ 95 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้น ในกรณีนายจ้างมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มตามจำนวนการจ้างงานจริง ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนลูกจ้างสัญชาติไทย ณ วันเริ่มโครงการ

มาตรการนี้คาดว่าจะรักษาระดับการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทยในธุรกิจเอสเอ็มอี ที่มีลูกจ้างไม่เกิน 200 ราย ที่มีสถานประกอบการจํานวน 480,122แห่ง และจะสามารถรักษาการจ้างงานลูกจ้างได้จำนวน 5 ล้าน 040,176 คนครม.อนุมัติงบฯ จ่ายเงินเยียวยาเด็กเล็ก 2,000 บาท


ด้าน นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติกรอบวงเงิน 1,320 ล้านบาท ภายใต้พระราชกำหนดเงินกู้ฯ เพิ่มเติม พ.ศ.2564 แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อใช้ในโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับการช่วยเหลือเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 660,318 คน ในสังกัด อปท.รวม 18,540 แห่ง ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

โดยจ่ายเป็นเงินเยียวยา รายละ 2,000 บาท จะทำให้กลุ่มเป้าหมายของโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพิ่มขึ้นเป็น 1,389,722 คน (จากเดิมที่ไม่ครอบคลุมเด็กเล็ก) และกรอบวงเงินโครงการเพิ่มขึ้นเป็น 2,779 ล้านบาท

การขยายกลุ่มเป้าหมายครั้งนี้ จะช่วยบรรเทาภาระและผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ผู้ปกครอง และช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็กให้เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดส่งรายชื่อให้กระทรวงศึกษาธิการตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับกลุ่มเป้าหมายโครงการ พร้อมจัดทำฐานข้อมูลรายชื่อและจำนวนนักเรียนในแต่ละระดับให้เป็นปัจจุบัน

ขอบคุณภาพปกจาก : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่บ้านศรีเทพ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"