ราชกิจจาฯ ประกาศข้อกำหนด ‘คลายล็อกดาวน์’ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม 1 ก.ย.

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineกรุงเทพฯ – ราชกิจจานุเบกษา ประกาศข้อกำหนด ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ ใน 29 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม นั่งรับประทานอาหารในร้านได้แต่ห้ามขายเหล้า เ … อ่านเพิ่มเติม ราชกิจจาฯ ประกาศข้อกำหนด ‘คลายล็อกดาวน์’ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม 1 ก.ย.