เสียชีวิตโควิดวันนี้ 233 คน อายุต่ำสุดเพียง 7 เดือน แพทย์ 1 คน ตั้งครรภ์ 2 คน

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineกรุงเทพฯ – ศบค. เปิดข้อมูลผู้เสียชีวิตโควิด-19 เป็นชาย 140 คน หญิง 93 คน อายุ 60 ปีขึ้นไป 67% อายุต่ำกว่า 60 ปี มีโรคเรื้อรัง 18% ติดเตียง 6 คน เสี … อ่านเพิ่มเติม เสียชีวิตโควิดวันนี้ 233 คน อายุต่ำสุดเพียง 7 เดือน แพทย์ 1 คน ตั้งครรภ์ 2 คน