เสียชีวิตโควิดวันนี้ 240 คน เป็นเด็กถึง 2 คน อายุต่ำสุดเพียง 7 เดือน

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineกรุงเทพฯ – ศบค. เปิดข้อมูลผู้เสียชีวิตโควิด-19 เป็นชาย 129 คน หญิง 111 คน อายุ 60 ปีขึ้นไป 68% อายุต่ำกว่า 60 ปี มีโรคเรื้อรัง 19% ติดเตียง 6 คน มี … อ่านเพิ่มเติม เสียชีวิตโควิดวันนี้ 240 คน เป็นเด็กถึง 2 คน อายุต่ำสุดเพียง 7 เดือน