X

ราชกิจจาฯ ‘ล็อกดาวน์-เคอร์ฟิว’ 29 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม เริ่ม 3 ส.ค.64

กรุงเทพฯ – ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศปรับเขตพื้นที่จังหวัดตามสถานการณ์ พร้อมมาตรการยกระดับต่าง ๆ ลงนามโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

วันที่ 1 สิงหาคม ราชกิจจานุเบกษา เผยพร่ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 30) เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ยังทวีความรุนแรง โดยเฉพาะเชื้อไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลตา จึงยกระดับมาตรการ เพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันมิให้การแพร่ระบาดเพิ่มความรุนแรงขึ้น และเพื่อเป็นการปฏิบัติอย่างเนื่องอีกระยะเวลาหนึ่ง

สาระสำคัญของประกาศ มีดังนี้
♦ ปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์

♦ การขยายเวลาบังคับใช้มาตรการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ให้บังคับต่อเนื่องออกไป จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

♦ ปรับเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมและการตรวจคัดกรอง ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  ให้ลดและจำกัดการเคลื่อนย้ายเดินทาง ห้ามออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 21.00-04.00 น.วันรุ่งขึ้น

♦ ห้ามจัดกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่โรค
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ห้ามการรวมกลุ่มกันมากกว่า 5 คน
ส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุด ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มรวมกันมากกว่า 20 คน
พื้นที่ควบคุม ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มรวมกันมากกว่า 50 คน

♦ มาตรการเร่งด่วนสำหรับสถานที่ กิจการ กิจกรรม
– ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน เฉพาะในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้เปิดได้ถึงเวลา 20.00 น. จำหน่ายแบบดิลิเวอรีเท่านั้น ไม่มีการจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรง เพื่อลดการติดต่อระหว่างผู้จำหน่ายและผู้บริโภค
– มาตรการที่ใช้ใน กลุ่มแรงงานก่อสร้างใน กทม.และปริมณฑล

♦ การปรับเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมและการเดินทางของ กลุ่มแรงงานก่อสร้างใน กทม.และปริมณฑล และทั่วราชอาณาจักร รวมถึงแรงงานในสถานประกอบกิจการหรือโรงงานทั่วราชอาณาจักร

ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามมาตรการนี้เป็นระยะเวลาต่อเนื่องจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 โดยให้ประเมินสถานการณ์และความเหมาะสมของมาตรการตามข้อกำหนดนี้ทุกห้วงระยะเวลา 14 วัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"