เสียชีวิตโควิด 81 คน ยอด กทม.ลด ได้รับวัคซีนแล้ว 8 คน อายุมากสุด 100 ปี

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineกรุงเทพฯ – ศบค. เปิดข้อมูลผู้เสียชีวิตโควิด-19 รายที่ 3,341-3,422 ค่าเฉลี่ยเสียชีวิตใน 8 วัน อยู่ใน กทม.ปริมณฑล 37 คน เป็นเพศชายถึง 50 คน วันที่ 19 … อ่านเพิ่มเติม เสียชีวิตโควิด 81 คน ยอด กทม.ลด ได้รับวัคซีนแล้ว 8 คน อายุมากสุด 100 ปี