พบอีก 8 คลัสเตอร์ใหม่ ใน 8 จังหวัด ห้าง-ตลาด-โรงงาน

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineกรุงเทพฯ – ศบค. พบ คลัสเตอร์ใหม่ 8 จังหวัด โรงงานเฟอร์นิเจอร์ ที่ฉะเชิงเทรา และตลาดโรงเกลือ ติดอื้อ ขณะที่ 8 ใน 10 อันดับแรก อยู่ในพื้นที่สีแ … อ่านเพิ่มเติม พบอีก 8 คลัสเตอร์ใหม่ ใน 8 จังหวัด ห้าง-ตลาด-โรงงาน