พบอีก 8 คลัสเตอร์ใหม่ ใน 6 จังหวัด ติดเชื้อรวม 276 คน ส่วนใหญ่โรงงาน-แคมป์ก่อสร้าง

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineกรุงเทพฯ – ศบค. พบ คลัสเตอร์ใหม่ 6 จังหวัด อยู่ใน จ.ชลบุรีและฉะเชิงเทรา จังหวัดละ 2 คลัสเตอร์ ขณะที่ 10 อันดับแรก อยู่ใน กทม.ปริมณฑล และภาคกล … อ่านเพิ่มเติม พบอีก 8 คลัสเตอร์ใหม่ ใน 6 จังหวัด ติดเชื้อรวม 276 คน ส่วนใหญ่โรงงาน-แคมป์ก่อสร้าง