เสียชีวิตโควิด 67 คน อายุมากสุด 104 ปี เสียที่บ้าน 1 คน หลังออกจาก รพ.สนาม ไม่มีอาการ

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineกรุงเทพฯ – ศบค. เปิดข้อมูลผู้เสียชีวิตโควิด-19 รายที่ 3,033-3,099 มีต่างชาติ 2 คน ค่าเฉลี่ยเสียชีวิตใน 11 วัน โรคประจำตัว ‘เบาหวาน’ นำ … อ่านเพิ่มเติม เสียชีวิตโควิด 67 คน อายุมากสุด 104 ปี เสียที่บ้าน 1 คน หลังออกจาก รพ.สนาม ไม่มีอาการ