เสียชีวิตโควิดวันนี้ 98 คน อายุมากสุดถึง 108 ปี มีต่างชาติ 2 คน เสียชีวิตที่บ้าน 3 คน

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineกรุงเทพฯ – ศบค. เปิดข้อมูลผู้เสียชีวิตโควิด-19 รายที่ 2,935-3,032 คน อยู่ จ.สมุทรปราการ 14 คน ค่าเฉลี่ยเสียชีวิตใน 8 วัน ส่วนใหญ่อาศัยหรือไปพื้นที่ … อ่านเพิ่มเติม เสียชีวิตโควิดวันนี้ 98 คน อายุมากสุดถึง 108 ปี มีต่างชาติ 2 คน เสียชีวิตที่บ้าน 3 คน