พบ 5 คลัสเตอร์ใหม่ จ.ฉะเชิงเทรา พบในแคมป์ก่อสร้าง ติดเชื้อถึง 196 คน

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineกรุงเทพฯ – ศบค. พบคลัสเตอร์ใหญ่อีก 5 คลัสเตอร์ ใน 5 จังหวัด ขณะยอดติดเชื้อรายใหม่ จ.สมุทรปราการ ตัวเลขขึ้นหลัก 1,000 คนแล้ว วันที่ 14 กรกฎาคม … อ่านเพิ่มเติม พบ 5 คลัสเตอร์ใหม่ จ.ฉะเชิงเทรา พบในแคมป์ก่อสร้าง ติดเชื้อถึง 196 คน