เปิดเหตุผลฉีดวัคซีนโควิดสลับชนิด หวัง ‘กระตุ้นภูมิ กันเชื้อกลายพันธุ์’

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineนนทุบรี – คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ มีมติสลับชนิดฉีดวัคซีนโควิด กรมควบคุมโรค แจง บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า จะได้ฉีดวัคซีนแอสตร้าฯ กระตุ้นเ … อ่านเพิ่มเติม เปิดเหตุผลฉีดวัคซีนโควิดสลับชนิด หวัง ‘กระตุ้นภูมิ กันเชื้อกลายพันธุ์’