เสียชีวิตโควิดวันนี้ 80 คน มีชาวเมียนมา 1 คน ตั้งครรภ์ 1 คน

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineกรุงเทพฯ – ศบค. เปิดข้อมูลผู้เสียชีวิตโควิด-19 รายที่ 2,712-2,791 เชื้อแรง รักษาตัวเฉลี่ยสั้นลงเหลือเพียง 10 วัน อยู่ใน กทม.เกินครึ่ง (44 คน) โดยเส … อ่านเพิ่มเติม เสียชีวิตโควิดวันนี้ 80 คน มีชาวเมียนมา 1 คน ตั้งครรภ์ 1 คน